Etnische culturele diversiteit is een feit. Om genoeg kwalitatief personeel te vinden, zal een onderneming in de nabije toekomst vissen in de kleurrijke talentenvijver die Vlaanderen rijk is. Culturele diversiteit binnen een bedrijf brengt heel wat mogelijkheden maar ook heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee. Wat is de meerwaarde van culturele diversiteit? Hoe kom je tot een divers personeelsbestand? Welke maatregelen en instrumenten zet je in om de diversiteit binnen je organisatie in goede banen te leiden? …

Door actief in te zetten op volgende 4 domeinen, maak je werk van een divers en integraal personeelsbeleid:

Dank aan de deelnemende bedrijven

I-Diverso en het Agentschap Integratie & Inburgering wensen de deelnemende bedrijven te bedanken voor het delen van hun ervaringen en inzichten.

 

Naast het aanreiken van kennis en expertise rond het thema, was het lerend netwerk voor mij persoonlijk vooral een interessant platform voor ervaringsuitwisseling met collega-ondernemers over het thema diversiteit

Charlotte Pollet - zaakvoerder Almasy

Boeiend, leerzaam, onbekend en ook wel een beetje onbemind, maar ook een unieke gelegenheid om kennis te maken met de zéér enthousiaste en gedreven deelnemers. Er is nog een lange weg af te leggen maar ik geloof er sterk in dat “inclusief ondernemen” op termijn een belangrijke rol zal gaan spelen in ons economisch bestel.

André Pauwels, zaakvoerder Pauwels Print & Mail

Open staan voor én leren van andere organisaties, buiten onze vertrouwde zorgcontext, verruimde onze blik. Diversiteit is een onderdeel van een organisatiebeleid én niet alleen een HR-topic. Anderzijds: HR kan een echte ambassadeur zijn om ‘diverse’ talenten en competenties aan boord te brengen én te behouden in onze organisatie. We kregen tijdens de sessies een spiegel: werken aan een diversiteitsbeleid is (blijven) sleutelen aan de manier waarop wij kandidaten werven, selecteren én medewerkers onthalen en begeleiden

Wim D’Haese, expert medewerkersengagement Familiehulp

We hebben diversiteit van mensen en denken nodig in ons bedrijf om de nieuwe uitdagingen aan te kunnen.

Sonja Kooremans, zaakvoerder Van Rooy FTB bvba

Kijk met een open en brede blik naar het onbekende en je ziet veel kleuren en mogelijkheden!

Ann Lievens, Adjunct-diensthoofd Personeel IOK Afvalbeheer

Via het lerend netwerk zijn we in contact gekomen met een aantal bedrijven uit de regio die allemaal open stonden voor diversiteit. Open gesprekken en kritische bedenkingen maakten dat we allemaal inspiratie op deden. Daarnaast zorgden de aanwezigheid van gastsprekers en van allochtone werkzoekenden voor extra bagage om te weten waarmee rekening te houden als we diversiteit willen uitdragen.

Barbara Perdu, HR Officer Iemants - Katrien Stoffels, HR Recruitment & Onboarding Officer Iemants

Een unieke ervaring om als jonge HR-telg met zoveel expertise omringd te worden. Uitstekende begeleiding voor het totstandkomingsproces van een diversiteitsbeleid. Laat uw veronderstellingen thuis, hier is statistiek. Professionele en kwalitatieve omkadering.

Simon Verstappen, HR Paletco

Het was een hele leerrijke ervaring waarbij er diverse tools werden aangereikt om mee aan de slag te gaan. Ook de aanwezigheid van andere organisaties was een grote troef!

Sofie Segers, HR Business Partner Astra Sweets

Voor de sessies van I-Diverso was ons Group De Wolf-team al erg divers want wij weten dat diversiteit werkt. Toch hebben het aangeleverde materiaal en de inzichten van de sessies ons zeer aangenaam kunnen verrassen. Er werden goede handvaten meegegeven om een diversiteitsbeleid op te stellen en uit te werken. De aangereikte hulpmiddelen gaan we dan ook gebruiken om ons diversiteitsbeleid verder te optimaliseren.

Geert Dijckmans, HR Verantwoordelijke Group De Wolf