Onze integrale aanpak met “De Schakels van Inclusief Ondernemen”

Succesvol veranderen doe je niet zomaar. Duurzaam rond inclusie werken is een proces.  I-Diverso heeft hier een methode voor nl de schakels naar het inclusief ondernemen.

Meer info

Inclusief ondernemen is een continu verbeterproces. Waarbij je als ondernemer op verschillende facetten gaat inzetten. Wat voor jouw onderneming past, hangt van veel factoren af. Maar we geven alvast de belangrijkste schakels weer waarop je als onderneming inzet. Beschouw dit als een iteratief proces dat telkens weer eens terug komt. We lichten ze kort even toe

SCHAKEL ‘Inclusieve visie’

Wat is de visie van de onderneming op inclusie?

Is er een duidelijke toekomstvisie met betrekking tot de organisatie en inclusie op de werkvloer? Is deze gedragen?

Met visie bedoelen we het consistent geheel van bewuste keuzes die een organisatie heeft gemaakt

SCHAKEL ‘Leiderschap’

Hoe staat het met inclusief leiderschap? Is de inclusieve visie (uit)gedragen door het management? Wordt deze ook vertaald door het management? Hebben de leidinggevenden voldoende coachende en leidinggevende skills? Welke leiderschapsstijl nemen zij aan? Cruciaal op alle niveaus is de rol van een leidinggevende.

SCHAKEL ‘Versterken van medewerkers’

Hoe staat het met het VTO in het kader van inclusie en diversiteit?

Welke ondersteunend VTO-pakket is er? Hoe kan dit mee aansluiten bij de verplichtingen van de arbeidsdeal? Zijn er opleidingen over coachend leidinggeven, mentorschap, taalcoaching, taal op de werkvloer, samenwerken in (diverse) teams, interculturele communicatie … ?

SCHAKEL ‘Optimaliseren HR en werkprocessen’

In hoeverre zijn de HR-processen afgestemd op inclusie? Welke drempels zitten er in het recruteringsbeleid?  Hoe kan het onboardingproces inclusie versterken?

In deze schakel worden volgende HR-processen onder de loep genomen:

SCHAKEL ‘Structuur’

In hoeverre is inclusie reeds ingebed in de organisatiestructuur?  Wie is medeverantwoordelijk voor diversiteit en inclusie in de organisatie?  Is er een duidelijk afsprakenkader?  Is het voor de medewerkers duidelijk dat een inclusieve onderneming een gedeelde verantwoordelijkheid van alle medewerkers is. Is er een gestructureerd beleid rond anti-discriminatie, gender, inclusie, … ?

SCHAKEL ‘Afstemmen van tools en systemen’

Tools en systemen zijn die ondersteunende hulpmiddelen die ervoor zorgen dat bedrijfsprocessen vlot en foutloos verlopen, voorspelbaar en geautomatiseerd worden. Het gaat bijvoorbeeld over een onthaalmap, een systeem van peter-meterschap, arbeidsreglement, veiligheidsvoorschriften, … . Systemen kunnen in deze betekenis op verschillende niveaus erg uiteenlopende vormen aannemen: checklists, standaardformulieren, standaard scenario’s, procedures, templates, berekeningsmethodes, software, communicatiesystemen, en zo meer.

Gerelateerde posts

UitgelichtHoe creëer je nieuwe kansen voor medewerkers die niet meer mee kunnen in hun nieuwe job?

Hoe creëer je nieuwe kansen voor medewerkers die niet meer mee kunnen in hun nieuwe job?

Concrete case waar I-Diverso samenwerkte met stad Geel voor inclusief jobdesign.

Lees meer
UitgelichtInclusief ondernemen met financiële steun van de overheid

Inclusief ondernemen met financiële steun van de overheid

Ben je als ondernemer overtuigd van de meerwaarde van een diverse en inclusieve werkomgeving? Nu is er een programma dat je helpt om werknemers met unieke talenten en behoeften te verwelkomen: Individueel Maatwerk.

Lees meer