Hoe omgaan met diversiteit op de werkvloer?

In talrijke organisaties en bedrijven vormt diversiteit op de werkvloer een uitdaging. Al te vaak wordt dit gezien als een probleem, I-Diverso ziet diversiteit op de werkvloer als een rijkdom. We ondersteunen organisaties en bedrijven om alle werknemers – met om het even welke achtergrond – naar best vermogen te laten bijdragen tot het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Wilt u weten hoe diversiteit op de werkvloer in te zetten als een troef?

Contacteer ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Diversiteit op de werkvloer vraagt uiteraard een aangepast HR-beleid. Mits het uitwerken van aangepaste scenario’s is het perfect mogelijk om iedereen naar best vermogen te laten functioneren. Diversiteit gaat niet alleen over anderstaligheid. Diversiteit omvat alle verschillen tussen werknemers: oud en jong, hooggeschoold of laaggeschoold, anderstalig of Nederlandstalig,…. Samen zoeken we naar scenario’s om uit elke werknemer het beste naar boven te halen, waarbij iedereen kan bijdragen en gewaardeerd wordt.

Werknemers die van hun diversiteit op de werkvloer een meerwaarde willen maken voor hun onderneming, kunnen op ons rekenen voor de nodige steun en begeleiding.

Samen werken we praktische werkwijzen uit voor:

  • Werving en selectie: welke competenties hebt u nodig voor welke taken?
  • Onthaal en integratie van nieuwe werknemers op de werkvloer
  • Coaching van werknemers voor optimale attitude en werkrelaties
  • Anders organiseren van bedrijfsprocessen door jobcrafting of jobdesign
  • Hr advies

Door te focussen op het potentieel van elk individu en zijn of haar specifieke mogelijkheden, halen we het beste in mensen naar boven.

Streven naar inclusief ondernemen

Om elke medewerker naar best vermogen te laten presteren, moet ook de organisatie specifieke inspanningen leveren. Dit vraagt een stapsgewijze evolutie naar inclusief ondernemen. Een inclusieve onderneming streeft naar winst, maar doet dit op een maatschappelijk verantwoorde manier. Een inclusieve onderneming heeft oog voor de mogelijkheden van elk individu, rekeninghoudend met ieders beperkingen.