Inclusief jobdesign komt tegemoet aan de toenemende krapte op de arbeidsmarkt

Om de groei van een bedrijf op te vangen, denken veel werkgevers nood te hebben aan hooggeschoold personeel. Maar deze profielen, de zogenaamde witte raven, zijn onvindbaar gevonden. Temeer omdat vacatures en functievereisten alsmaar complexer worden. Ondanks de toenemende krapte, blijven toch nog heel wat (getalenteerde) werkzoekenden aan de zijlijn staan. In ogen van werkgevers zijn ze te weinig geschoold, te oud of spreken ze een andere taal. Hierdoor krijgen deze mensen, ondanks hun competenties, moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt. Inclusief jobdesign is een succesvolle manier om deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Hoe werkt het?

Wie kiest voor inclusief jobdesign, voert een doorgedreven optimalisatie uit van de werkprocessen en onderscheidt de complexe van de eenvoudige, elementaire taken. Dit zijn taken die makkelijk aan te leren en uit te voeren zijn en waarvoor geen hoog scholingsniveau is vereist. De elementaire taken voeg je samen tot een nieuwe ondersteunende functie die je vervolgens in het werkproces integreert.

Hooggeschoolde werknemers worden hierdoor ontlast van ‘alle bijkomstigheden’ en krijgen meer ruimte voor de taken waarvoor ze zijn opgeleid. Door de creatie van een nieuwe functie met lage instapvoorwaarden, maak je je werkplek toegankelijk voor het nog beschikbare potentieel op de arbeidsmarkt, met name kortgeschoolden, mensen met een arbeidsbeperking, anderstaligen, 55-plussers, etc. Via financieel interessante formules als werkplekleren en coaching op maat, kunnen zij hun talenten ontplooien, (persoonlijke) groei realiseren en zo volwaardig bijdragen aan het rendement van je organisatie.

Bedrijven en organisaties die kiezen voor inclusief jobdesign, komen tegemoet aan de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, voeren hetzelfde werk uit tegen een lagere kost, realiseren een hoger rendement en geven op realistische wijze invulling aan inclusief en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

24/01: Infosessie jobdesign van 11u tot 12u + 2 verdiepende sessies (vrij in te plannen)

Lijkt een implementatie van jobdesign je waardevol? Maar wil je zelf eerst vrijblijvend ontdekken wat dit zou betekenen voor je bedrijf en hoe je dit kan toepassen?

Op 24/01 van 11u tot 12u organiseren we een online infosessie jobdesign.

In drie korte sessies van telkens 1u kom je te weten of de methodiek van jobdesign in je onderneming toepasbaar is en welke meerwaarde het kan hebben. Na de infosessie volgen 2 persoonlijke coaching sessies van 1 uur specifiek op maat van je bedrijf/organisatie.

Dit informatief en interactief traject is kosteloos binnen het kader van het ESF 500 project ‘Schakels naar Inclusief Ondernemen’ en TALANCE.

> Lees meer

Wil je zelf aan de slag met inclusief jobdesign? Dan kan je op inclusiefjobdesign.be terecht voor meer informatie, handvaten, tips & tricks. Je vindt er bovendien getuigenissen van bedrijven en organisaties die het traject eerder al succesvol hebben doorlopen.

De website is een initiatief van het Europese samenwerkingsproject (ESF) All Inclusive@Work, dat als doel heeft om een aantal bouwstenen van inclusief ondernemen (functiecreatie, werkplekleren en jobcoaching) te integreren tot één geheel. Het project is ontstaan vanuit de uitdaging om creatieve oplossingen te zoeken voor de huidige arbeidsmarkt die onderhevig is aan een aantal ingrijpende transities.

In Vlaanderen kwam het project tot stand in samenwerking met I-Diverso, Voka Kempen, de Werkplekarchitecten, Compaan, Groep INTRO  en Kairos. Zij werkten op Europees niveau samen met expertisecentra in Nederland (Disworks), Finland (Sedu) en Bulgarije (BILSP).

 

 

Bij Jacobs nv hebben we via inclusief jobdesign een vacature gecreëerd die bestaat uit laagdrempelige taken. Door laagdrempelige taken weg te nemen bij onze technische mensen, is er meer tijd vrijgekomen die nuttig kan besteed worden aan zaken waar echte know how voor nodig is. Dankzij de financiële ondersteuningsmaatregelen krijgen mensen uit de sociale economie de kans om deze inclusieve vacatures in te vullen. Lees ons hele verhaal in het Ondernemersmagazine van Voka (editie november 2019).

Geoffrey Peeters, Personeelsverantwoordelijke bij Jacobs nv

Inclusief jobdesign is een traject dat zeker aan te raden is voor ondernemers die met werkdruk geconfronteerd worden of bepaalde functies moeilijk ingevuld krijgen. Het geeft mogelijk een andere kijk op bepaalde afdelingen en op de onderneming. Je creëert een inclusieve blik op je organisatie én de samenleving. Het is zeker niet verkeerd om ook die bril eens op te zetten. Lees ons hele verhaal in het Ondernemersmagazine van Voka (editie september 2018).

Daisy Schepers, HR en Admin Coördinator bij Exmore

All Inclusive@Work is een initiatief vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF):