Individueel maatwerk

Als gecertificeerd dienstverlener IMW kunnen we jou als werkgever ondersteunen wanneer één van je huidige of toekomstige werknemers een arbeidsbeperking heeft. Ontvang IMW-premies en laat ons jouw specifieke medewerker coachen op de werkvloer. Met individueel maatwerk zorgen we voor begeleidingspremies en/of loonpremies om eventuele extra kosten te compenseren. Bij I-Diverso staan we klaar om niet alleen jouw medewerker te ondersteunen, maar ook het hele team en het management om met een inclusieve werkvloer om te gaan.

Ontdek wie in aanmerking komt voor Individueel Maatwerk!

20% van de werknemers ondervindt hinder door persoonlijke beperkingen. Ken je een werknemer zoals Amir, Thomas, Laura, Erik, of Sophie? Zij kunnen baat hebben bij het statuut IMW.

  • Amir – Migratieachtergrond: Beperkte beheersing van de Nederlandse taal en lager opleidingsniveau. Ondersteuning nodig bij taken en taalondersteuning.
  • Thomas – Communicatie-uitdagingen: Vermoeden van autismespectrumstoornis. Vereist geduld, duidelijke instructies en visuele ondersteuning.
  • Laura – Diploma buitengewoon onderwijs (BUSO): Behoefte aan aangepaste instructies en begrip voor specifieke leerbehoeften.
  • Erik – Stress en organisatieproblemen: Behoeft begeleiding bij time-management en een gezonde werkbalans.
  • Sophie – Terugkeer na langdurige ziekte: Vereist aanpassingen, ondersteuning bij re-integratie en mogelijk omscholing.

> Lees meer

Financiële voordelen met het statuut Individueel Maatwerk

Via Individueel Maatwerk kan je als werkgever rekenen op financiële voordelen, zoals loonpremies en begeleidingspremies. Laat ons jouw organisatie ondersteunen bij deze aanvragen en reken op onze expertise bij het opstellen van een indiceringsadvies voor jouw werknemers. Samen bouwen we aan een inclusieve en bloeiende werkomgeving!

Ontdek nu de juiste IMW-begeleidingsopties!

Geef je medewerkers de beste ondersteuning. Als organisatie heb je twee opties: kies ervoor om zelf je medewerker te begeleiden en volg de opleiding ‘Gekwalificeerde begeleider individueel maatwerk’ die we aanreiken in samenwerking met Vonst. Of ga voor externe ondersteuning en kies I-Diverso voor gespecialiseerde jobcoaching, kosteloos dankzij tussenkomst van VDAB.

Ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen versterken met duurzame begeleiding en oplossingen via Individueel Maatwerk!

> Lees meer