Umicore Hoboken: investeren in menselijke inzet

16 januari 2024 | Geen categorie, inclusief ondernemen | I-Diverso

In nauwe samenwerking met VDAB gaat Umicore Hoboken de uitdagingen van de arbeidsmarkt aan. Het aanbieden van doelgerichte stages voor toekomstige procesoperators is niet alleen een slimme zet, maar ook een traject dat met regelmaat nieuwe, anderstalige teamleden verwelkomt. 

Krachtige samenwerking met I-Diverso voor taalcoaching 

Dit initiatief wordt versterkt door een samenwerking met I-Diverso voor taalcoaching. Hier gaat het niet alleen om traditionele schriftelijke opdrachten, maar om een vernieuwende aanpak met creatieve leermiddelen zoals kruiswoordraadsels en woordzoekers. Het draait niet enkel om het verfijnen van taalvaardigheden, maar ook om het aanwakkeren van persoonlijke groei bij onze medewerkers. 

Bilyan: een concreet voorbeeld van groei 

Bilyan illustreert op een tastbare manier het verhaal van groei. Met de hulp van taalcoaching bereidt hij zich voor op de uitdagende opleiding 'Bediener rolbrug' (loopkraan), waarbij de complexe theoretische concepten niet alleen uitdagend zijn in de voorbereiding, maar ook tijdens de daadwerkelijke uitvoering. 

Verwachtingen vastgelegd bij intakegesprekken 

Zowel Umicore Hoboken als I-Diverso delen de overtuiging dat de kracht van coaching voortkomt uit heldere verwachtingen, vastgelegd tijdens zorgvuldige intakegesprekken. 

Open dialoog: een cruciaal element 

Een open dialoog is cruciaal, zoals teamleider Wesley benadrukt. Zijn deur staat altijd open voor teamleden die gedurende 5 tot 6 werkdagen lange dagen maken. De betrokkenheid is hoog, en het is vanzelfsprekend dat de organisatie ondersteuning en opleiding biedt, zelfs tijdens reguliere werkuren, als investering in hun ontwikkeling. Als mensen thuiskomen, moeten ze het werk immers kunnen loslaten. 

Behoeften van werknemers: verder dan productiviteit 

Het begrip van de behoeften van werknemers gaat verder dan louter productiviteit. Het is onrealistisch om van hen te verwachten dat ze blijven presteren zonder enig initiatief van de organisatie. Zoals in het verleden al werd benadrukt door Geert Walschap (Umicore), is het bieden van autonomie, kansen en duidelijke richting essentieel voor het welzijn van werknemers, de drijvende kracht achter de productie

Erkennen van uitdagingen en kloof tussen HR en veldcoaches 

Hoewel Umicore inzet op personeel, erkent Wesley ook de bestaande kloof tussen HR en veldcoaches. Hij benadrukt de noodzaak van meer afstemming tussen beide partijen om de inspanningen optimaal te benutten en een naadloze samenwerking te waarborgen. Het is deze gezamenlijke inzet die uiteindelijk zal bijdragen aan een nog succesvollere werkomgeving bij Umicore Hoboken.