Al aan een werknemer met autismespectrumstoornis (ASS) gedacht?

2 april 2020 | Geen categorie | I-Diverso

Samenwerken met een collega die autisme heeft

Inclusiearchitect Ingrid Van der Heyden gaat nauw om met personen die een autismespectrumstoornis hebben. Op een dag als deze, Wereld Autisme Dag, deelt ze graag wat een unieke kans het is om met werknemers te werken die ASS hebben.

Want wat ze eigenlijk ‘hebben’ zijn sterke en zwakke kanten, net als hun collega’s. Ja, soms verliest een persoon met autisme even de pedalen en raakt zijn ‘potje’ al eens vol. Maar raken we niet allemaal eens geïrriteerd?

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Even een warm voorbeeld van Ingrid

Tijdens mijn begeleiding met een jongere met (een vermoeden) van ASS in een supermarkt merkte ik dat zijn ‘potje’ zich snel vulde en daardoor panikeerde, de volgorde van zijn taken zelf niet meer kon bepalen en soms met producten begon te smijten. We hebben samen structuur aangebracht door een takenlijst op te stellen, een weekplanning op te maken en regels en afspraken te gieten in 1 A4’tje. De jongere weet nu wat zijn taken zijn en waarvoor hij verantwoordelijk is, kent de volgorde en weet wie wanneer werkt en wat ze moeten doen. Dat geeft voor hem rust en voorspelbaarheid. Elke dag is hij op post, werkt nauwgezet, en hij weet wat van hem verwacht wordt en werkt zijn lijstje af.

Voor Ingrid is het duidelijk dat deze werknemers zeer gedreven zijn. Ze zijn betrouwbaar en loyaal tegenover collega’s en leidinggevenden. Ze tonen steeds een kunstje geconcentreerd werken en voeren exact uit wat je van hen verwacht. Een persoon met ASS wil het werk goed doen, uitgevoerd tot in het detail.

Bied structuur

Zolang je maar structuur biedt en hen meegeeft wat je van hen verwacht in welke tijdspanne. Stel een takenlijst op, maak een weekplanning en communiceer vooral: op de werkvloer en erbuiten via Whatsapp, mail…. Geef concreet mee wat de bedoeling is van de opdracht en wat je van hen verwacht. Neem regelmatig de tijd om duidelijke feedback te geven én te vragen. Op het eerste zicht lijkt dit veel werk, maar hey, heeft niet elke werknemer deze ondersteuning nodig?

Communiceer gevat

Het verschil zit ‘m enkel in de vorm van de boodschap. Die is best kort geformuleerd, zonder figuurlijk taalgebruik met visuele hulpmiddelen.

Voor de rest wil een persoon met ASS ook gewoon gehoord worden. Laat hem of haar mee nadenken over oplossingen of alternatieven. Je zal verstelt staan van hun inbreng… én terecht.

Verlaag prikkels

Het enige waar je als werkgever of leidinggevende op moet letten, is de invloed van prikkels. Bevraag of er bepaalde prikkels zijn (zoals geluid of licht) die kunnen afleiden en tracht hier een oplossing voor te vinden. Zoals bijvoorbeeld een koptelefoon om een enerverend geluid voor de persoon in kwestie te temperen.

Temper als werkgever én collega vooral je eventuele vooroordelen over personen met autisme. Ze zijn onterecht.