Wat zijn de succesfactoren van inclusief ondernemen?

5 augustus 2019 | inclusief ondernemen | I-Diverso

Inclusief ondernemen…. Steeds meer ondernemers geraken overtuigd van de meerwaarde. Want wie wordt vandaag niet geconfronteerd met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt? Welk bedrijf krijgt zijn vacatures nog ingevuld? Wie gelooft nog in de witte raaf die – laten we heel eerlijk zijn – eigenlijk al lang niet meer bestaat?

Inclusieve ondernemers creëren  geschikte werkplekken voor mensen die om heel uiteenlopende redenen een zekere afstand ervaren tot de arbeidsmarkt: 50-plussers, laaggeschoolden, anderstaligen, jongeren, mensen met een functiebeperking, enz. Een bedrijf dat inclusief onderneemt, beschouwt deze diversiteit op de werkvloer als een verrijking, en terecht. Het zijn ondernemingen die niet alleen streven naar groei en winst, maar ook zeer bewust hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen.

Inclusief ondernemen biedt een oplossing voor de ‘brandende’ arbeidsmarkt waar het bijzonder moeilijk is om nog geschoolde profielen te vinden. Maar vooraleer bedrijven de stap zetten, moeten ze vaak eerst nog een aantal drempels overwinnen. Want de angst voor verandering en het onbekende heeft dikwijls een remmend effect: wat gaat de stap naar inclusief ondernemen teweegbrengen op de werkvloer? Hoe leid je dat in goede banen? Hoewel veel bedrijven zich in eerste instantie laten overtuigen door de financieel voordelige tewerkstellingsmaatregelen, zijn er ook nog andere factoren waarmee je best rekening houdt om van inclusief ondernemen een succesverhaal te maken.

  • Meer dan het puur economische…

Inclusief ondernemen gaat veel verder dan louter de financiële voordelen en de loonkostverlaging. Om van inclusief ondernemen een succes te maken, heb je als ondernemer nood aan een maatschappelijke overtuiging en visie die is doorgesijpeld tot alle geledingen van de organisatie. Je moet ervoor zorgen dat alle neuzen in dezelfde richting staan en je inclusieve aanpak gedragen wordt.

Dat inclusief ondernemen op termijn een positieve impact heeft op de bedrijfswinst, staat buiten kijf. Toch mag de economische logica niet het enige uitgangspunt zijn. Creatief willen omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt, out of the box oplossingen creëren voor lang openstaande vacatures en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn drijfveren die minstens even belangrijk zijn.

  • Doe het stap voor stap… op maat van jouw organisatie

In een inclusieve onderneming staat het HR-beleid open voor nieuwe uitdagingen op het vlak van werving en selectie, onthaal en coaching, feedback en evaluatie. Jobdesign en jobcarving zijn methodieken bij uitstek om het organisatieproces en de interne taakverdeling verder te optimaliseren en de werkplek toegankelijk te maken voor het nog beschikbare potentieel aan werkzoekenden.

Een onderneming inclusief maken, doe je echter niet van vandaag op morgen. Wie de stap zet, moet de nodige tijd nemen om kennis en expertise te vergaren en de betrokken teams en hun leidinggevenden te ondersteunen in het veranderingstraject. Inclusief ondernemen is een groeiproces, een ‘never ending story’ waarbij je stapsgewijs en op eigen tempo zoekt naar oplossingen op maat van jouw organisatie.

  • Anders naar mensen kijken…

Je moet oog hebben voor het potentieel van elk individu. Het is belangrijk dat je door de beperkingen heen kijkt en vooral de motivatie en de mogelijkheden ziet.
Diversiteit op de werkvloer mag geen doel zijn op zich, maar wel de basis voor de verdere uitbouw van een inclusief beleid, waarin je je laat ondersteunen door overheidsmaatregelen en interne en externe begeleiding en coaching.

Inclusief ondernemen is de werkvloer stap voor stap toegankelijk maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Via deze blog willen we jou daarbij helpen. Elke maand posten we een bericht en geven we tips & tricks over onderwerpen, uitdagingen en actualiteit rond het thema inclusief ondernemen. Om de spits af te bijten, laten we je kennismaken met prof. dr. Bart Cambré, Vice Dean bij Antwerp Management School en tevens voorzitter van onze koepelorganisatie Sterpunt Inclusief Ondernemen. Prof. dr. Cambré vertelt in het filmpje over zijn ervaring met en expertise over inclusief ondernemen, de uitdagingen en de voordelen die ermee gepaard gaan. Je onderneming inclusief maken is geen vanzelfsprekendheid. Het vergt continue inspanningen, opvolging, begeleiding en coaching. Maar op termijn werpt het zijn vruchten af. Met open blik kijken naar het nog beschikbare potentieel op de arbeidsmarkt is de eerste belangrijke stap. Of zoals prof. dr. Cambré het mooi verwoordt: “See the able, not the label”.

Wil jij ook groeien als inclusieve onderneming en heb je nood aan coaching, advies of begeleiding ? Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek.