Voordelen van werkplekleren en tewerkstellingsmaatregelen?

16 februari 2019 | Geen categorie | I-Diverso

Werkplekleren is één van de meest efficiënte vormen om snel taken aan te leren en geïntegreerd te raken op de werkvloer. Zo biedt werkplekleren mooie kansen aan oudere werknemers die zich na een lange loopbaan door een herstructurering alsnog moeten heroriënteren naar een andere job in een ander bedrijf. Naast stages is een Individuele Beroepsopleiding (IBO) een uitermate interessante formule van werkplekleren. Dit is evenwel slechts één van de talrijke tewerkstellingsmaatregelen die er bestaan. Als werkgever kan je een IBO bovendien combineren met andere premies en kortingen op de loonkosten.

Bij een IBO hebben werkgever en werknemer de intentie om na het opleidingstraject een arbeidscontract af te sluiten. De IBO gebeurt dus met het oog op een latere tewerkstelling, wat bij een stage niet noodzakelijk het geval is.

Naar elkaar toegroeien via IBO

Een IBO geeft werknemer en werkgever de kans om naar elkaar toe te groeien. De IBO biedt meer ademruimte en tijd aan de werknemer om de nieuwe taken onder de knie te krijgen. Hij of zij moet er niet vanaf de eerste dag voor de volle 100% staan.

De werkgever krijgt als compensatie voor deze langere ‘opleidingsperiode’ het voordeel dat hij geen loon moet uitbetalen. De werknemer ontvangt zijn stempelgeld, aangevuld met een toelage van de RVA. De werkgever betaalt uitsluitend een productiviteitsvergoeding.

Deze vergoeding hangt af van de ervaring en voorkennis van de werknemer voor de specifieke functie. Gaat het om een zware herscholing, dan is deze productiviteitsbijdrage nul of bijzonder laag. Is er slechts een beperkte vorm van werkplekleren nodig, dan ligt deze bijdrage hoger.

Onbekend is onbemind

Een IBO is dus een uiterst interessante vorm van werkplekleren, waarbij je als werkgever geniet van financieel voordelige tewerkstellingsmaatregelen. Jammer genoeg is deze formule – net als tal van andere tewerkstellingsmaatregelen - bij veel werkgevers nog onbekend, waardoor ze ook het grote potentieel niet kennen. Het is niet eenvoudig om doorheen de talrijke bomen het bos te zien. Naast IBO zet de overheid extra in op min 25-jarigen, 55 – plussers, personen met een arbeidshandicap en langdurig werkzoekenden. Werf je iemand aan uit een van deze categorieën kan je als werkgever genieten van loonsubsidie.

Is een IBO ook interessant voor jouw onderneming? Wij geven advies op maat. Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek.