Versterken van digitale vaardigheden

  • Computerinitiatie
  • Werken met digitale toepassingen (smartphone, tablet,…)
  • Hoe omgaan met sociale media?