Komt uw bedrijf of organisatie in aanmerking voor tewerkstellingsmaatregelen?

Dankzij tal van tewerkstellingsmaatregelen bestaan er voor werkgevers heel wat mogelijkheden om mensen goedkoop tewerk te stellen. I-Diverso helpt u niet alleen om de beoogde tewerkstellingsmaatregelen aan te vragen, wij bieden u ook de nodige ondersteuning om de juiste medewerkers aan te werven. Wilt u weten of uw organisatie of bedrijf onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komt voor tewerkstellingsvoorwaarden?

Contacteer ons hier voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

De overheid vaardigde de afgelopen jaren tal van subsidiesystemen en tewerkstellingsmaatregelen uit om de loonlasten van specifieke doelgroepen te verlagen. Stuk voor stuk hebben deze tewerkstellingsmaatregelen hun nut, alleen is het voor ondernemers en bedrijven niet eenvoudig meer om na te gaan op welke tewerkstellingsmaatregelen ze aanspraak kunnen maken.

Veel tewerkstellingsmaatregelen richten zich op het activeren van lager geschoolde, oudere en/of anderstalige werknemers. Zonder financiële ondersteuning in de vorm van een lastenverlaging hebben zij het vaak moeilijk om de reguliere arbeidsmarkt te betreden.

Veel meer dan alleen de tewerkstellingsmaatregelen

De dienstverlening van I-Diverso gaat veel verder dan alleen het analyseren en aanvragen van de tewerkstellingsmaatregelen:

  • Werving én selectie
    I-Diverso is een initiatief van werkervaringsbedrijf vzw WEB. Wij kennen de competenties van de mensen die wij begeleiden en voorstellen als potentiële kandidaat voor een functie in uw organisatie of bedrijf. Wanneer u één van onze mensen aanwerft, bekijken wij of tewerkstellingsmaatregelen tot de opties behoren.
  • Coaching voor een snelle integratie
    Wij bieden coachingstrajecten aan om uw pas aangeworven medewerkers te integreren op de werkvloer. Deze coaching richt zich niet op technische vaardigheden. Wel besteden we aandacht aan de juiste werkattitudes, een open communicatie met collega’s en leidinggevenden, constructief samenwerken op de werkvloer,… Ook praktijkgerichte taalcoaching behoort tot de opties. Elk coachingstraject is maatwerk. Jaarlijks kunnen wij een aantal coachingstrajecten kosteloos aanbied