Ontdek onze succesverhalen

Ieder traject heeft zijn eigen verhaal. Korte, mooie getuigenissen laten zien wat we (hopen te) doen bewegen binnen organisaties. 

Taalcoaching maakt ECHT een verschil in de betrokkenheid van anderstalige werknemers.

Nele Maris - Tuinbouwbedrijf Dirk Maris - Taalcoaching

Wij zijn heel tevreden over de samenwerking met I-Diverso voor jobcoaching op de werkvloer. Dit is echt een waardevol instrument om medewerkers op maat te kunnen ondersteunen bij hun specifieke coachingvragen. De gesprekken aan de hand van een actieplan leveren meer op dan we hadden durven hopen: elke medewerker die deelnam heeft stappen vooruit gezet en ook als onderneming leren we hieruit om structurele pijnpunten aan te pakken en het werk duurzaam te houden voor iedereen.

An Dries HR & CSR manager - Orakel Group - Jobcoaching

Dankzij deze individuele coaching is de werknemer zijn zelfvertrouwen en professionele houding enorm positief gegroeid!

Sofie Verhoeven (Consulent) - Dienstenthuis - Jobcoaching

Coachee Nazanin - Bakker Belgium NV - Meerwaarde taalcoaching

Een meerwaarde voor de werknemers, klanten en het bedrijf.
Kennis = macht. Samenwerken = kracht

 

Nancy Scheyvaerts (kantoorverantwoordelijke) - Het Poetspaleis Beerse - Taalcoaching

Ludo Appels (plant manager) - Compri Coating - Ondersteuning personeelsbeleid + leidinggevenden

Ik ben via WEB in contact gekomen met het team van I-Diverso. Na een aantal ervaringen met het ter beschikking stellen van stageplaatsen voor langdurig werklozen heeft I-Diverso mij gecontacteerd met het voorstel om een aantal trajecten op te starten met de bedoeling om ons personeelsbeleid te optimaliseren in en aantal specifieke facetten.

Wij zitten namelijk in een sector waarbij het merendeel van onze medewerkers relatief laag geschoold zijn en voornamelijk ook uit diverse sociale geledingen afkomstig zijn. Dit geeft specifieke problemen inzake werving, onthaal / opleiding, motivatie van werknemers, aanpassingsvermogen in een zeer divers team, enz….

Uiteraard vergt dit ook een specifieke aanpak van onze leidinggevende op de werkvloer. Een zeer professioneel team van I-Diverso medewerkers begeleiden ons momenteel in deze trajecten.

Mijn werknemer kent de taal zeker voldoende, ze kan naar behoren communiceren met de klanten en ik heb hier geen tijd aan moeten besteden. Mijn tijdrovende opdracht is helemaal overgenomen door I-Diverso, top!

Cavalo Thuishulp - Job-& taalcoaching

1+1=3
Meer bepaald: vaak leerden én de werkgever én zijn/haar leidinggevende en de productieleiding bij om beter te communiceren, dankzij de taalcoaching en conversatietafels.

Bart Spanoghe (bedrijfsdierenarts) - Klaasen en Co NV - Conversatietafels

Greet Van den Eynde (HR coach) - Umicore Hoboken - Nederlands op de werkvloer

Umicore is wereldleider in de raffinage en recyclage van edele metalen. In Hoboken herwinnen we 17 metalen, waaronder goud en zilver. We zijn uniek door de waaier van materialen die we kunnen recycleren en de flexibiliteit van onze activiteiten.

De materialen die we verwerken, zijn gsm’s, laptops, autokatalysatoren, industriële producten. In onze afdeling Hoboken werken ongeveer 1800 personeelsleden. In 2017 was er een grote toestroom van vluchtelingen in België.

In dat kader hebben wij een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Stad Antwerpen (toen nog OCMW Antwerpen) voor de tewerkstelling van medewerkers artikel 60. Sindsdien hebben we een 25-tal personen een traject aangeboden.

Onze artikel 60 medewerkers hadden voornamelijk een Syrische, Irakese, Afghaanse of Somalische achtergrond waardoor communicatie niet altijd gemakkelijk was. Naast de Nederlandse lessen die zij volgen via de officiële erkende opleidingen, vinden wij het erg belangrijk dat zij ook geïntegreerd worden bij hun vaste collega-arbeiders die vaak enkel het Nederlands machtig zijn. Wij ondervonden snel de noodzaak om hen bijkomend een taalbad te geven om hen het taalgebruik op de werkvloer aan te leren.

Zo kwamen wij terecht bij I-Diverso en werd Sylvie De Buck onze vaste taalcoach voor deze medewerkers.  Zij geeft hen, afhankelijk van hun persoonlijke nood, 1 à 2 uur per week les. Zij leert hen specifiek, veiligheid gerelateerd woordgebruik bij Umicore.  Dit gaat over onze veiligheidstermen, verschillende beschermingsmiddelen, maar ook de omgangstaal (dialectwoorden) die voor nieuwkomers vaak verwarrend overkomt, komt aan bod.

Daarnaast zijn er ook specifieke thema’s waarop zij de medewerkers voorbereidt zoals bv. de terminologie van de theoretische heftruck opleiding. Onze medewerkers ervaren deze extra lessen als een echte meerwaarde omdat ze zo praktisch gericht zijn.  Wij merken dit ook aan de resultaten. De wederzijdse communicatie verloopt een stuk vlotter en bijna iedereen behaalt goede resultaten bij het heftruck examen.

Wij zijn dan ook zeer tevreden van deze resultaten en ook minstens zo tevreden over Sylvie’s enthousiasme. Door de individuele benadering slaagt zij erin om de medewerkers naar een hoger taalniveau te brengen, wat hun zelfvertrouwen ten goede komt.

Hoe AppliTek de jobcoaching door onze I-Diverso coach ervaart: Prettig, ongecompliceerd, to the point, waardevolle adviezen en suggesties voor zaken waar wij in de dagelijkse praktijk tegen aan lopen.

Toon Streppel (CEO) - AppliTek - Jobcoaching

Auria tracht echt in te werken op diversiteit op verschillende gebieden. Zo werken wij met meerdere partners samen om tot dat doel te komen. Wij geven medewerkers Nederlandse lessen waar nodig, wij nemen stagiares aan en trachten nauw samen te werken met I-Diverso, synkroon en VDAB.

Lieselotte Dauwen (HR-coördinator) - Auria Solutions - Inzet op inclusief ondernemen

Donald (Head of telesales)- Würth - Meerwaarde van werkplekleren

Bij het aanwerven van nieuw personeel moeten managers vaak op basis van enkele gesprekken en tests bepalen of iemand een fit is voor de job, maar ook voor het bedrijf. Gesprekken kunnen misleidend zijn en kunnen leiden tot een misfit tussen de nieuwe medewerker en het bedrijf.

Werkplekken kunnen hier een alternatief zijn voor bepaalde jobs binnen het bedrijf (uiteraard is dit maar voor enkele jobs mogelijk) en geven zowel de werknemer als de werkgever de opportuniteit om aan de had van een langere periode te bepalen of de cultuur van het bedrijf en de persoonlijkheid van de solicitant te vereenzelvigen zijn.

Een werkplek / stage kan uiteindelijk leiden tot een zeer enthousiaste situatie voor zowel de nieuwe werknemer als werkgever, daar het ‘solicitatieproces’ een bredere basis heeft gekregen. Verder wordt de inwerkingsperiode van nieuwe medewerkers met het werkplekleren tevens overbrugt. Dit is niet enkel goedkoper voor de organisatie, maar geeft ook een redelijk stressloze situatie voor de nieuwe werknemer. De nieuwe werknemer zal eerder ambitie kweken voor de job vanuit intrinsieke motivatie en minder vanuit extrinsieke motivatie.

Leen Stas - manager GZA Zorg en wonen over job-taalcoaching

We zijn al jaren klant bij I-Diverso. Taalcoaching voor anderstalige medewerkers is een win-win voor alle partijen. De medewerkers bloeien open, het zelfvertrouwen om de taal te spreken groeit enorm. Het Nederlands is erg belangrijk voor de medewerkers van GZA Zorg en wonen. De woon- zorgcentra zijn namelijk plekken waar mensen echt wonen.

Als werkgever leer je ook veel bij. Je staat er niet altijd bij stil. Maar en job-en taalcoach maakt ons alert op onze eigen gewoonten en drempels. Ook als werkgever kan je door kleine aanpassingen te doen mensen over de streep trekken om Nederlands te durven spreken.

Persoonlijke, resultaatgerichte coaching

Van Rooy – FBT feedback na een traject job-taalcoaching

Dankzij de job- en taalcoaching beheerst onze werknemer de Nederlandse taal beter en merken we dat hij meer zelfvertrouwen heeft gekregen. Hierdoor kan hij zijn functie beter uitvoeren (bv: telefoneren) en heeft hij zich beter in het team kunnen integreren

Geert Dijckmans - HR verantwoordelijke van Group Martens - job/taalcoaching

Door het geven van een reeks conversatietafels heeft I-Diverso onze Franstalige bewakingsagenten op de luchthaven op een positieve en aangename manier laten kennismaken met de Nederlandse taal. Onze agenten kregen praktische tools aangereikt om verder op zoek te gaan naar Nederlandse taalstimulatie waardoor ze geprikkeld zijn om hier verder mee aan de slag te gaan.

Astrid Van Bilsen - HR Officer Aviation G4S Belgium / luchthaven Zaventem - Conversatietafels

Ik vond het top op welke manier er werd lesgegeven, een zeer goeie mix tussen theorie, voorbeelden en oefeningen. Bedankt voor de vele tips en tricks die me verder helpen groeien in mijn functie als leidinggevende. Ik kan de cursus alleen maar aanbevelen.  Niet alleen voor beginnende leidinggevenden maar zeker ook mensen die al meer ervaring hebben kunnen nog iets op steken.

Tom Lannoy - Supervisor BEP EUROPE NV - opleiding coachen/leidinggeven

We hebben deelgenomen aan het lerend netwerk “Future Proof’  georganiseerd door I-Diverso. Dankzij dit netwerk kunnen we ervaringen uitwisselen met andere bedrijven en organisaties die ook actief zijn op het domein van inclusief ondernemen. Deze uitwisseling brengt zeker nieuwe inzichten aan, maar is ook elke keer weer een stimulans om de ingeslagen weg verder proberen te zetten.

Stef Toelen - Coördinator Personeelsdienst na deelname aan het lerend netwerk

Lise Crabbé – Personeelsmedewerker DF BalDeMo en Yamila Fregel - Huishoudhulp

Als werkgever heb je de mogelijkheid om aan te geven wat belangrijk is. Er wordt echt rekening gehouden met de verwachtingen van de werkgever.

We zagen een verbetering op vlak van taalvaardigheid van de werknemer. De anderstalige collega’s leren elkaar ook beter kennen door de conversatietafels.

Dankzij het advies van de coach krijg je als werkgever meer zicht op het taalniveau en de noden van de werknemers. Bij sommige medewerkers speelt gewoon onzekerheid een grote rol.

De conversatietafels waren een enorme meerwaarde in de ondersteuning van onze anderstalige medewerkers. Als werkneemster, afkomstig uit Cuba, stuurde BalDeMo mij en mijn andere anderstalige collega’s naar de conversatietafels van I-Diverso. Tijdens de conversatietafels hebben wij met elkaar gepraat, hebben we nieuwe woorden over ons beroep geleerd. We hebben veel kunnen oefenen. Iedereen had de kans om te praten over het werk,  familie en zijn ervaring met de klanten. De taalcoach is duidelijk, behulpzaam en corrigeert alle fouten. Nu kan ik beter communiceren met de klanten en ik begrijp de instructies van een product en de taken dat ik moet doen. Ik denk dat  het  belangrijk is voor de anderstaligen deze verrijkend ervaring .

Caroline Vranken - HR manager Guenther Bakeries Belgium

Wij hebben zeer veel allochtone medewerkers waarvan de kennis van de Nederlandse taal vrij beperkt is, zowel mondeling als schriftelijk.

We zijn gestart met job- en taalcoaching op de werkvloer omdat wij van mening zijn dat, zeker m.b.t. voedselveiligheid, en veiligheid in het algemeen, onze medewerkers ten minste een basiskennis moeten hebben van het Nederlands. Dit zal hen op termijn ook helpen om nog beter te integreren in de maatschappij.

Mijn voorgangster HR manager had reeds in het verleden contact met de job- en taalcoaches van I-Diverso. Ik heb de draad terug opgepakt na een kennismakingsgesprek met Ingrid Van Der Heyden, één van de coaches van I-Diverso. We hebben de samenwerking als zeer positief ervaren. We merken dat het voor medewerkers bv. makkelijker is om hun functioneringsgesprek voor te bereiden aangezien we dit formulier op maat aangepast hebben.

Medewerkers krijgen hierdoor ook meer zelfvertrouwen om dingen uit te spreken. Ik zou job –en  taalcoaching absoluut aanraden aan andere bedrijven. Al is het maar om medewerkers te kans te bieden om zich ook bij de (nieuwe) werkgever goed te kunnen integreren.  Voor sommigen is de taalcoaching een eerste stap, die naar een mogelijke Nederlandse taalopleiding leidt

Tijdens de jobcoaching wordt er gewerkt aan zaken waar er anders geen ruimte voor is. De jobcoach leverde ook waardevolle informatie en tools vanuit haar expertise. Het was een aangenaam contact en zeer aanvullend op mijn eigen werk

Ursula Van Broekhoven - OCMW Meerhout - Jobcoaching

Een op maat gemaakte workshop vertrekkende vanuit de ervaringen die onze ploegbazen opdeden, zorgde voor een vlotte vertaling naar de eigen werkvloer. Zo kwamen we heel concreet tot wat er op de werkvloer leeft en weten we ook waar we als organisatie verder mee aan de slag kunnen gaan. Ook onze ploegbazen kregen meer inzicht in hoe communiceren met teamleden en hoe motiveren van teamleden

Renotec - workshop ploegbazen - november 2018

Jobcoaching is een ideale aanvulling voor de werkgever. Zij begeleiden neutraal de werknemer op vlakken waar je als werkgever geen bevoegdheid of rol hebt

Hoefnagels Drankenhandel - jobcoaching

De samenwerking met I-Diverso verliep voor ons zeer constructief. Het adviesrapport was zeer nuttig voor iedereen . Het zorgde voor bewustwording die leidde tot nieuwe inzichten en meer zelfkennis.

Gebroeders Flebus - adviesrapport

De professionele aanpak verder zetten

Ecorub - adviesrapport inschakelingsbedrijf

De coach van I-Diverso nam een stuk werk uit onze handen. De coaching verliep vlot en sereen, in volle vertrouwen. Dit zowel voor bedrijf als werknemer

Poetspaleis - taalcoaching

Taalcoaching hebben wij ervaren als  een positieve manier om het Nederlands op de werkvloer te verbeteren

Pieter Hendrickx - verantw. arbeidsorganisatie Den Berk Delice

Bij Natuurwerk hebben we zeker de voordelen van taalcoaching ervaren en zullen hierop blijven inzetten voor de nieuwe starters.

Tanja Compeers - beleidsmedewerker Natuurwerk

Job- en taalcoaching is voor ons de perfecte ondersteuning wat betreft het werken met doelgroepmedewerkers. Wij zijn blij dat we deze ondersteuning krijgen. De werkneemsters aanvaarden de inbreng van de coach en zijn bereid iets met deze info/hulp/… te doen.

Poetspaleis reactie na job- en taalcoaching

Betrokken op personeel en organisatie in respectvolle en vertrouwde sfeer

Logistiek verantwoordelijke - reactie na jobcoaching medewerker

Door deze opleiding kunnen we professioneler en efficiënter werken binnen de Sprong. Concreet bruikbaar binnen ons werk Laagdrempelig, maar toch op niveau. Op een vlotte en duidelijke manier gegeven. Zeer goed. Goede uitleg en kans op vragen stellen.

De Sprong vzw - reactie na opleiding

Coaching is goede manier voor de werknemer om feedback in een nieuwe jobinvulling duidelijk over te brengen

Reactie werkleider - coaching mentor werknemer

Circeltechniek: verrijkend door nieuwe tips om vervolg te bieden aan voorgaande gesprekken binnen de firma. Ik ga met veschillende technieken en leuke tips naar huis Duidelijke en bruikbare opleiding voor op de werkvloer Interessant en doelgericht met voorbeelden-leerrijk

EVA netwerk confederatie bouw - reacties training feedbackgesprekken

Ik ben heel blij dat we I-Diverso hebben leren kennen. Als we in de toekomst vragen hebben of begeleiding nodig hebben, dan weet ik dat we op I-Diverso kunnen doen. En dat is een geruststellende gedachte.

Jobcoaching werknemer - Reactie afdelingshoofd gemeente Zoersel

Leuk om deel te nemen, weer een ervaring rijker Spontaan, veel afwisseling, cursus heel overzichtelijk! Ruimte voor discussie. Er is me veel bijgebleven Super, zeer nuttig, onstpannen en speels Na een algemene theoretische start mooi de praktische relevantie

opleiding ploegbazen/monitors Aralea

Een positieve cursus met veel ruimte voor oefeningen en vragen van deelnemers. Zeker een aanrader! Deze cursus is heel waardevol. Geeft met de kans om verhalen uit te wisselen met collega’s Een zeer interessante en leerrijke cursus waarin je ruimte hebt om je eigen ervaringen te delen en raad te vragen.

Opleiding coachend leiderschap - werkleiders Kringwinkel WEB

Wij hebben met I-Diverso samen gewerkt voor het aanwerven van personeel. Er is een keukenmedewerker gestart met een beroepsverkennende stage, die later is overgegaan in een tijdelijke BIO (BeroepsInlevingsOvereenkomst). Bovendien is er ook een administratieve kracht gestart met een IBO (Individuele Beroepsopleiding). Over al deze vormen van werkplekleren werden wij vooraf goed geïnformeerd en was er een goede begeleiding van de personen in kwestie. Wij bij Bistro Opera kijken alvast uit naar een verdere goede samenwerking in de toekomst, het is fijn om ook in horeca-jobs beroep te kunnen doen op zo’n dienstverlening!

Aanwerving - Bistro Opera Mol

Zinvol! Leerrijke cursus met genoeg afwisseling tussen theorie en praktijk Boeiend, afwisselend en hoewel een dag lang duurt, vloog hij voorbij. Een zeer leerrijke cursus met een goede balans tussen theorie en praktijk. Goede cursus met veel bruikbare tips. Ook de interactie is zeer goed en goede afwisseling tussen theorie en oefeningen en tips zeer bruikbaar op de werkvloer Een interessante, leerrijke dag en interactieve opleiding die een extra ondersteuning vormt bij mijn job. Geeft zin om voorbeelden en modellen in dagelijks werk toe te passen.

reacties leidinggevenden na opleiding personeelsgesprekken

Een groot bedrijf als Aquamarijn wil inzetten op diversiteit en dit op een correcte manier aanpakken. Daarom hebben we ondersteuning nodig naar personeel toe.  Sommige medewerkers hebben meer begeleiding nodig en als leidinggevende heb je hier niet de nodige expertise voor. Een medewerker die zich welkom voelt gaat ook beter presteren en wij als AM willen dat we alle capaciteiten gebruiken die onze MW beschikken. We kennen de sterke en de zwakke kanten van hun, wat de samenwerking gemakkelijker maakt. En dit hebben we voor een groot deel toch wel te danken aan I-Diverso. Voor ons kwam I-Diverso het meest toegankelijk en laagdrempelig over, waardoor we met hen in zee zijn gegaan. Dit heeft zich dan ook bewezen en loont zich nog steeds.

Job- en taalcoaching - Aquamarijn

Functiecreatie … ideale tool om inzicht te krijgen in alle taken die er moeten gebeuren. Bedankt

Functiecreatie - Cuisine Catering Turnhout

Doordat wij merkten dat de communicatie niet altijd even vlot verliep tussen het personeel, zijn we op zoek gegaan naar een cursus op maat, waarin de culturen, verwachtingen, verantwoordelijkheden, … aan bod gingen komen. Omdat dit nogal specifiek is, zijn we terechtgekomen bij I-Diverso. Vooral omdat zij een cursus op maat konden brengen. Aan de hand van onze bevindingen, hebben zij een cursus opgebouwd, met succes! Tijdens de cursus hebben de ploegbazen veel geleerd over communicatie tussen bedrijfsleiders en personeel. Ook leerden we de motivatie bij het personeel te verhogen. Communicatie is heel belangrijk om het werk goed te laten verlopen. Na de cursus staan we veel meer stil bij wat er juist of verkeerd is gelopen en kan je dit dan bijsturen.

Opleiding Ploegbazen - Hortipower

We hebben beroep gedaan op I-Diverso voor een taalcoaching ter ondersteuning van één van onze keukenmedewerkers.  De taal blijft soms wat moeilijk maar we hebben op korte tijd toch heel wat progressie gezien. Door de coaching durft de medewerkster ook vragen stellen en werd er regelmatig ruimte gemaakt voor feedback. De samenwerking met de taalcoach verliep zeer aangenaam, ik heb de dienstverlening al bij heel wat partners en kennissen aangeraden!

Taalcoaching op de werkvloer - AZ Turnhout

Het geeft een goed beeld van wat er allemaal mogelijk is binnen het bedrijf Zeer boeiend en interactief: geen klassieke cursus Nuttige zaken die het delen met elkaar waard zijn Interessant, ruimte voor dialoog, zeer visueel Handige tips voor communicatie op de werkvloer met anderstaligen

Reacties van leidinggevenden na workshops "werken met anderstalige werknemers"

In korte tijd was er een duidelijk en herkenbaar beeld gevorm van het reilen en zeilen binnen onze organisatie. En zijn werkbare acties aangegeven waarbij  is uitgegaan van werkelijkheid en haalbaarheid

Adviesrapport - Hoefnagels Drankenhandel BVBA

FM Graphics bvba behoort tot de grafische sector en heeft als hoofdactiviteit carwrapping en autobestickering. Nevenactiviteiten zijn gevelbestickering, muurdecoratie, infopanelen, roll-up banners en spandoeken. Met de Functiecreatie onderzoeken we enerzijds of het mogelijk is om een aantal elementaire taken uit het takenpakket van de zaakvoerder te halen en te herschikken in een nieuwe functie, anderzijds bekijken we welke bedrijfseconomische voordelen er zijn indien hij een laaggeschoolde werknemer in dienst zou nemen. Frank Mortelmans – zaakvoerder FM Graphics – sep 2016

De analyse van I-Diverso was zeer professioneel. De inclusie architect van I-Diverso slaagt erin om de communicatie op een heel zakelijke, en toch aangename menselijke manier te voeren. Het resultaat van de analyse bevestigde mijn idee rond aanwerving. Maar vooral de oplossingen die aangereikt worden, kan ik van geen enkele andere organisatie verkrijgen. Dit omdat de voorgestelde oplossingen 100% gericht zijn op mijn specifieke behoeften, daarbij rekening houdend met mijn beperkte middelen.

Na de functiecreatie heeft I-Diverso een jongere geselecteerd en toegeleid. Bij de opstart en de eerste maanden van de tewekstelling ondersteunt een jobcoach de inwerking van de nieuwe medewerker. Dit geheel gratis en op maat van de organisatie.

Functiecreatie bij FM Graphics - Hoogstraten

Sterpunt inclusief ondernemen houdt jaarlijks een tevredenheidsmeting over ons aanbod in job- en taalcoaching. Werkgevers zijn heel tevreden over de samenwerking met I -Diverso. Ze ervaren dit als een grote meerwaarde voor hun onderneming. De coaching heeft een grote invloed op de werknemer en de werkvloer. Je ziet de vertaling van de coaching bij het versterken van competenties en het gebruik van de Nederlandse taal. Voor de resultaten van 2015 klik je hier

Sterpunt inclusief ondernemen

Inclusieve Onderneming in de kijker FluxGO Borsbeek

FluxGO

Onder de noemer WOTCA (Watch Out & Take Care, Always) doet Dienstenthuis al enkele jaren na elkaar de ziekte- en ongevallencijfers binnen het bedrijf dalen. Ook de externe job- en taalcoaches van I-Diverso ondersteunen dit WOTCA-beleid. ‘Een win-win-situatie!’ zegt Tim Klaassen van Dienstenthuis. ‘De job- en taalcoaches hebben naast hun eigen input een extra aanknopingspunt om mee aan de slag te gaan. Daarnaast zijn wij verheugd met hun professionele aanpak en enthousiasme om ons beleid mee uit te dragen en toe te lichten aan onze dienstencheque-medewerkers.’ Dienstenthuis heeft met een persoonlijke dossierbeheerder, begeleiding op de werkvloer en een eigen sociale dienst al een uitgebreid omkaderingsnetwerk. Dat zelfs hier bovenop I-Diverso nog voor een meerwaarde kan zorgen is een groot compliment.

Dienstenthuis

Bij I – diverso zijn we Werkplekarchitecten. In Vlaanderen zijn een honderdtal organisaties actief als Werkplekarchitect. De Werkplekarchitecten bieden creatieve antwoorden op de uitdagingen die werkgevers op zich zien afkomen bij het vinden en inzetten van geschikte uitvoerende arbeidskrachten. Meer informatie via www.dewerkplekarchitecten.be

www.dewerkplekarchitecten.be