Wat zijn de succesfactoren van inclusief ondernemen?

18 maart 2019 | inclusief ondernemen | I-Diverso

Steeds meer ondernemers raken overtuigd van de meerwaarde van inclusief ondernemen. Ze zien inclusief ondernemen als één van de oplossingen voor de krappe arbeidsmarkt waar ze bijzonder moeizaam geschoolde profielen kunnen vinden. Uiteraard spreken ook de mogelijke loonkostverlagingen en tewerkstellingsmaatregelen sterk aan. Om van inclusief ondernemen een echte meerwaarde te maken, bestaan er evenwel een aantal succesfactoren waarmee je best rekening houdt. 

We spreken van inclusief ondernemen als een bedrijf werknemers tewerkstelt met een bepaalde functiebeperking of die door een bepaalde levensloop een achterstand ervaren op de arbeidsmarkt. In vele gevallen gaat het over ouderen, jongeren, laaggeschoolden, mensen met een functiebeperking of met een andere achtergrond.

Een bedrijf dat de transitie maakt naar inclusief ondernemen, beschouwt diversiteit op de werkvloer niet als een nadeel maar juist als een verrijking. Deze onderneming streeft naar winst, maar neemt meteen ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op.

Vooraleer effectief de stap te zetten naar inclusief ondernemen, moeten bedrijfsleiders nog een aantal drempels overwinnen. De angst voor het onbekende kan een sterk remmend effect hebben. Wat gaat dit veroorzaken op de werkvloer? Hoe moet ik deze evolutie in goede banen leiden? Er zijn een aantal succesfactoren die een vlotte overgang ondersteunen.

  • Meer dan het puur economische…

Als bedrijfleider heb je ook nood aan een maatschappelijke overtuiging en visie om van inclusief ondernemen een echt succes te maken. Inclusief ondernemen gaat verder dan een economische noodzaak of een loonkostverlaging.

Inclusief ondernemen heeft op termijn absoluut een positieve invloed op de bedrijfswinsten. Zo biedt inclusief ondernemen een out of the box oplossing voor lang openstaande vacatures of onvindbare profielen. Vanuit de overheid zijn er allerlei financiële tegemoetkomingen waar je als inclusieve onderneming voor in aanmerking komt. Toch mag de economische logica niet het enige uitgangspunt zijn. De krapte op de arbeidsmarkt, maatschappelijk verantwoord ondernemen en financiële voordelen zijn drijfveren om verdere stappen te zetten in inclusief ondernemen.

  • Inclusief ondernemen is een groeiverhaal

Inclusief ondernemen is geen zwart/witverhaal. Inclusief ondernemen lukt niet van vandaag op morgen. Het vereist een groeitraject waarbij de interne taakverdeling stapsgewijs wordt herbekeken via job carving of functiecreatie. Het HR-beleid staat in een inclusieve onderneming dus voor heel wat uitdagingen met betrekking tot werving en selectie, onthaal, feedback en evaluatiesystemen,… Dit vereist ook het vergaren van de nodige kennis en expertise en het ondersteunen van leidinggevenden en bestaande teams. Inclusief ondernemen vraagt dus eerst inspanningen om pas in een latere fase de vruchten te plukken.

  • Anders naar mensen kijken…

Een inclusieve ondernemer heeft oog voor het potentieel van elk individu. Je kijkt doorheen beperkingen en ziet vooral de mogelijkheden en motivatie. Als werkgever kan je deze verschillen managen en faciliteer je ondersteuning nodig om een inclusief beleid uit te bouwen. Deze ondersteuning verwijst enerzijds naar maatregelen vanuit de overheid en anderzijds naar de interne en externe begeleiding die voorzien wordt.

Hoe kunt u groeien naar inclusief ondernemen? Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek.