Inclusief HR-beleid van A tot Z

Als HR-specialist verzekert I-Diverso een complete dienstverlening aan bedrijven en organisaties die willen inzetten op inclusief ondernemen. Afhankelijk van uw wensen, behoeftes en verwachtingen werken wij graag een voorstel uit op maat. Wij ondersteunen u op alle mogelijke manieren om uw inclusief HR-beleid uit te werken.

I-Diverso zet de tanden in ESF Vlaanderen-project Inclusieve Ondernemingen

I-Diverso zet de tanden in het ESF Vlaanderen-project Inclusieve Ondernemingen 💪

Want de ‘why’ van de oproep sluit bij onze eigen missie aan. Vlaanderen stelt zich tot doel de werkzaamheidsgraad structureel te verhogen en meer mensen aan de slag te hebben.

Voor dit doel mogen wij, met veel enthousiasme en samen met onze partners, onze bijdrage leveren. Hiervoor zijn we erg dankbaar!

We kijken er naar uit om samen ons ondersteuningsaanbod aan te bieden voor ondernemingen op weg naar en bezig met inclusief ondernemen. De opzet? Een geslaagde instroom en retentie op de werkvloeren!

> Ontdek het ESF-project Inclusieve Ondernemingen

Advies en consultancy

Onze dienstverleningen voor advies en consultancy gaan heel breed. Zo stellen wij onze expertise op alle mogelijke manieren ter beschikking.

  • Wenst u een organisatieverandering door te voeren in de richting van inclusief ondernemen?
  • Wilt u de jobtevredenheid en de prestaties van uw medewerkers meten en verbeteren?
  • Hebt u specifieke noden en behoeftes wat betreft de inwerking van medewerkers in uitvoerende jobs?

Alles is bespreekbaar. Wij bieden steeds de optie van een gratis adviesgesprek. Daarnaast behoren adviesrapporten of begeleidingstrajecten voor organisatieveranderingen tot de mogelijkheden. Tenslotte werken wij met een specifiek ontwikkelde methodiek voor de meting van de tevredenheid onder uw medewerkers en hun kwalitatieve jobprestaties.

Subsidiebegeleiding

Er bestaan heel wat subsidiemogelijkheden die het extra interessant maken om werknemers in een uitvoerende functie aan te werven.

Daarnaast bestaan er subsidiemogelijkheden voor de uitbouw van uw HR – beleid. We ondersteunen u graag bij het uitzoeken van wat mogelijk is voor uw organisatie.

Wij reiken u mogelijke subsidies aan voor uw specifieke situatie en ondersteunen u bij de volledige administratieve afhandeling.

Werkbaarheidsanalyse

Zowel het stijgende jobhoppen, de langere arbeidsplicht en de zoektocht naar balans werk en gezin … dragen bij aan de nood van inzet op werkbaar werk.

I-Diverso werkte een werkbaarheidsanalyse uit om werkgevers een beeld te geven van de werkbaarheid binnen hun organisatie. Met behulp van de analyse bevraagt de coach 4 thema’s aan werkgever en werknemers. De bevindingen worden besproken in workshops om zich, waar nodig, te vertalen in concrete verbetervoorstellen voor werknemers.

> Ontdek onze werkbaarheisdsanalyse

Screening en selectie

idiverso_12

Wilt u mensen aanwerven voor een uitvoerende job? Dankzij onze expertise zijn wij uw ideale partner voor screening en selectie.

Dit start met een behoefteanalyse, zodat we een scherp beeld krijgen van het beoogde functieprofiel. Vervolgens begeleiden we u bij het screenen en beoordelen van de kandidaten. Dankzij onze ervaring mag u rekenen op een realistische inschatting van de aanwezige competenties.

Hiernaast voeren we assessments uit op basis van de gewenste basiscompetenties voor werkattitudes, communicatievaardigheden, teamgeest,….

Opleiding en coaching

idiverso_8

Wij richten ons met opleidingen en coaching op alle mogelijke behoeftes binnen uw HR-beleid inzake uitvoerende jobs.

Onze opleidingen richten zich zowel op de uitvoerende medewerkers als op leidinggevenden en hun teams. Bekijk hier ons aanbod.

Op gebied van coaching heeft I-Diverso expertise in job- en taalcoaching, loopbaanbegeleiding en outplacement. De coachings worden afgestemd op maat van uw bedrijf of organisatie en kunnen plaatsvinden individueel of in groep. Bekijk hier ons aanbod.

Erkend dienstverlener KMO portefeuille

KMOP