Scan geeft objectieve kijk op inclusief ondernemerschap

13 oktober 2021 | Geen categorie | I-Diverso

Een groter publiek stelt zich open voor inclusief ondernemerschap. Dat blijkt uit een vragenlijst van I-Diverso, dat mensen begeleidt en ondersteunt naar een job met duurzaam perspectief. Van de 300 bedrijven in Vlaanderen die kiezen voor een inclusieve werkvloer, zijn er zo’n 100 in de Kempen. Bedrijven die ook een digitale scan rond inclusie willen uitvoeren, kunnen hiervoor terecht bij I-Diverso in Turnhout.

I-Diverso is in heel Vlaanderen actief, maar kiest voor een regionale verankering. In Turnhout zit er ook een afdeling. De organisatie werkte met steun van ESF-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid een hr-scan uit die de inclusiviteitsscore van bedrijven bepaalt. “Hiervoor ontwikkelden we in 2020 een laagdrempelige vragenlijst in de vorm van een digitale scan”, zegt Lisa Mans van I-Diverso Turnhout. “Deze scan heeft betrekking op diversiteit en inclusie op de werkvloer. “Hiermee gaan we na of en hoe deze begrippen geïntegreerd zijn en worden op verschillende werkvloeren. Met deze werkvloeren gaan we op basis van een ingevulde scan in gesprek.”

Uit de scans blijven verschillende uitdagingen waar bedrijven mee kampen. Zo meent volgens I-Diverso meer dan 70% van de organisaties dat ze een visie op diversiteit en inclusie hebben. Toch dragen niet alle niveaus deze visie. 3 op 4 bedrijven geeft aan dat werkbaar werk een uitdaging vormt voor de komende jaren. En zo’n 80% van de ondernemingen heeft een uitgewerkte onthaalbrochure. “Wat we aanmoedigen!”, aldus Lisa Mans. “Goed onthaalde werknemers voelen zich snel betrokken en uitten dit in verhoogde productiviteit. Een onthaalbrochure is werkzaam, maar we beseffen dat anderstalige collega’s deze niet altijd begrijpen.”

“De scan toont ons uitdagingen. Uiteraard is dit voor elke organisatie persoonlijk. We kijken mee welke groeivlakken er binnen de organisaties zijn en welk plan van aanpak dit vraagt. Met steun van ESF Vlaanderen en de Vlaamse overheid kunnen we tot en met eind 2022 een aanzienlijk deel van onze dienstverlening kosteloos aanbieden.”

I-Diverso is een samenwerkingsverband van WEB vzw en Groep INTRO vzw. Deze organisaties richten zich al meer dan 25  jaar op de begeleiding van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. In verschillende stappen ondersteunt en begeleidt I-Diverso deze mensen naar een job met duurzaam perspectief.