Zet jij al in op re-integratie?

Niet zomaar een verplichting, als werkgever heb je er baat bij om er samen met de werknemer voor te zorgen dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Naast het hoge kostenplaatje (tot 1000 euro/dag) raken de overige collega’s zwaarder belast waardoor de kans op een personeelstekort bestaat. Ook voor je werknemer is langdurig verzuim niet wenselijk. De drempel naar werk wordt steeds groter waardoor het risico bestaat op inactiviteit en arbeidsongeschiktheid.

Eerste signalen

 

 

Heb je een werknemer die dreigt uit te vallen? Een jobcoach staat ter beschikking. De coach reflecteert met de werknemer over de huidige situatie van werk en welzijn en reikt verbeterpunten aan.

Heb je een werknemer die uitgevallen is? Kijk tijdig vooruit op een warme terugkomst van de medewerker. Wat is er nodig om in de beste omstandigheden werk te hervatten?

De werknemer begeleiden bij herstart, zijn beoogde (in)formele re-integratie inspanningen. Een informeel re-integratietraject is in onderling overleg en daardoor aantrekkelijk. De werknemer start met eventueel behoud van zijn gedeeltelijk uitkering op een progressieve manier.

Om deze methode te verwezenlijken, is een vast stramien ‘hoe om te gaan met langdurig zieken’ geen overbodige luxe. Hoe houden we contact, wie neemt er contact op… Bij het opstellen van zo’n retentiebeleid ondersteunen we je graag.

Preventief

 

 

Werknemers die zich goed voelen op de werkvloer verzuimen niet snel. Als werkgever heb je hier uiteraard invloed op. Door een werkplek te creëren waar werknemers vertrouwen krijgen in zichzelf en de job. Een goede verstandhouding met de leidinggevende speelt hierbij een cruciale rol. We geloven in een effectieve leiderschapsstijl die personeel stuurt naar best vermogen en dat bij optimale kwaliteit van de arbeid. Die kwaliteit in beeld brengen, kan met een werkbaarheidsanalyse die gaat over de 5 A’s van arbeid. Om je werknemers in de beste omstandigheden te blijven binden met de organisatie, is een retentiebeleid dé aanrader.

Curatieve acties

 

Formele re-integratie is een feit?
De arbeidsarts beoordeelt of, wanneer en hoe de werknemer het werk weer kan hervatten. Dit traject kan opstarten na 3 maanden ononderbroken afwezigheid op vraag van je werknemer, de werkgever of de behandelende arts. I-Diverso helpt bij het verloop van het re-integratietraject en kan zowel voor werkgever als werknemer een rol spelen. Respectievelijk bij het finaliseren van een haalbaar re-integratieplan of het herinwerken van de medewerker.

8 stappenplan voor een succesvolle arbeidsre-integratie

Hoe I-Diverso de werknemer kan begeleiden bij zijn of haar herstart.

 • Intake
 • Terugblik
 • Veerkracht versterken
 • Talenten & drijfveren
 • Competenties versterken
 • Copingstrategieën
 • Jobmatching
 • Terugvalpreventie

Wat is onze meerwaarde?

 • Op maat van alle betrokken partijen
 • Brede expertise in HR
 • Stay in touch benadering
 • ≠Terug Naar Werk coördinator
 • Ondersteuning door middel van Povigo app