Ben je al klaar voor re-integratie?

Niet zomaar een verplichting, als werkgever en werknemer heb je er baat bij om er samen voor te zorgen dat je zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Jouw sparringpartner

Zoek je zelf een sparringpartner? Wij zijn er natuurlijk om samen te kijken hoe we uw re-integratietraject kunnen ondersteunen. We bieden kosteloze re-integratiecoachings aan voor werknemers en werkgevers. 

Re-integratie traject

I-Diverso helpt bij het verloop van het re-integratietraject en kan zowel voor werkgevers als werknemers een rol spelen. We bekijken mogelijke aanpassingen en ondersteuningsmogelijkheden op de werkvloer. We informeren over de rechten/plichten en ondersteunen hierin.

Preventief aanbod voor ondernemingen

Werknemers die zich goed voelen op de werkvloer verzuimen niet snel. Als werkgever heb je hier uiteraard invloed op. Door een werkplek te creëren waar werknemers vertrouwen krijgen in zichzelf en de job. Een goede verstandhouding met de leidinggevende speelt hierbij een cruciale rol. We geloven in een effectieve leiderschapsstijl die personeel stuurt naar best vermogen en dat bij optimale kwaliteit van de arbeid. Die kwaliteit in beeld brengen, kan met een werkbaarheidsanalyse die gaat over de 5 A’s van arbeid. We stippelen graag een aanpak op maat uit waar volgende topics aan bod kunnen komen.

Wat bij eerste signalen?

 

 

Een werknemer die dreigt uit te vallen? Een jobcoach staat ter beschikking. De coach reflecteert met de werknemer over de huidige situatie van werk en welzijn en zoekt samen naar handvaten om hier beter mee om te gaan.

Een werknemer die uitgevallen is? Als werkgever kijk je tijdig vooruit op een warme terugkomst van de medewerker. Wat is er nodig om in de beste omstandigheden werk te hervatten?

Om een goeie werkhervatting te verwezenlijken, is een vast stramien ‘hoe om te gaan met langdurig zieken’ geen overbodige luxe. Hoe houden we contact, wie neemt er contact op… Bij het opstellen van zo’n retentiebeleid ondersteunen we je onderneming graag.

De werknemer  en werkgever begeleiden we bij herstart en beoogde (in)formele re-integratie inspanningen.

Ons 8 stappenplan

We hanteren een uniek 8-stappenplan waarin we werken aan o.a. inzicht, competentieversterking en terugvalpreventie. Zo is re-integratie na bijvoorbeeld burn-out, kanker, langdurige ziekte of een arbeidsongeval mogelijk.

 

Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Wat is onze meerwaarde?

  • Administratieve ondersteuning (aanvraag premies, erkenningen, verplichtingen ziekenfonds…)
  • Traject op maat van alle betrokken partijen
  • Brede expertise in terug naar werk, stress en burn-out, oplossingsgericht coachen, HR
  • Stay in touch benadering
  • Complementair of aanvullend met Terug Naar Werk coördinator van mutualiteit
  • Erkend Rentree & GOB dienstverlenererkend stress en burn-out coaching