Samen op weg naar inclusief ondernemen

I-Diverso is een samenwerkingsverband van WEB vzw en Groep INTRO vzw. Deze organisaties richten zich al meer dan 25  jaar op de begeleiding van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. In verschillende stappen ondersteunen en begeleiden wij deze mensen naar een job met duurzaam perspectief. I-Diverso verzekert binnen dit vakgebied organisaties en bedrijven van een complete HR-dienstverlening. Wij werken binnen een breed netwerk van bedrijven en organisaties in gans Vlaanderen en Brussel

Wat doen we?

I-Diverso is actief in heel Vlaanderen en Brussel met een sterke regionale verankering.  WEB vzw en Groep INTRO vzw  focussen op de intensieve begeleiding op maat van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld schoolverlaters zonder diploma, anderstaligen,…). Jaarlijks staan ze in voor de begeleiding van duizenden mensen. Stap voor stap begeleiden ze hen zodat ze klaar zijn voor een (her)intrede op de arbeidsmarkt.

I-Diverso focust op de ondersteuning van bedrijven in alle sectoren die deze profielen tewerkstellen. Dit door een breed gamma aan dienstverlening: toeleiding, coaching, advies, opleiding.

Bekijk ons bedrijfsfilmpje

> Meer info op www.webwerkt.be en www.groepintro.be

I-Diverso streeft niet naar winst, wel naar een succesvolle integratie op de arbeidsmarkt

Wij zijn geen winstgedreven organisatie.

Voor ons telt de succesvolle integratie van onze mensen in de arbeidsmarkt én de ondersteuning van bedrijven en organisaties in hun streven naar inclusief ondernemen.

Sommige dienstverleningen kunnen we gratis aanbieden dankzij overheidssubsidies, voor andere diensten vragen we een marktconforme vergoeding om onze werking te verzekeren.

HR-dienstverlening van A tot Z

Met I-Diverso maken we de cirkel rond. I-Diverso werkt in opdracht van bedrijven en organisaties en focust op inclusief ondernemen, waar WEB vzw en Groep INTRO vzw al jaren sterk op inzetten.

Allereerst gaan we op vraag gericht op zoek naar geschikte kandidaten voor open vacatures. Daarbij kijken we uiteraard eerst naar de mensen die begeleid worden vanuit WEB vzw/Groep INTRO vzw en klaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Daarnaast bieden we aansluitende dienstverleningen aan voor job- en taalcoaching, loopbaancoaching en outplacement.

Contactpersonen per regio