Samen op weg naar inclusief ondernemen

I-Diverso is een initiatief van  WEB vzw. Als werkervaringsbedrijf richt WEB zich al meer dan twintig jaar op de begeleiding van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. In verschillende stappen ondersteunen en begeleiden wij deze mensen naar een job met duurzaam perspectief. I-Diverso verzekert binnen dit vakgebied organisaties en bedrijven van een complete HR-dienstverlening. Wij werken binnen een breed netwerk van bedrijven en organisaties.

Wat doet I-Diverso/ WEB vzw?

I-Diverso is een initiatief van WEB vzw. Vanuit de hoofdvestiging in Turnhout werken WEB vzw en I-Diverso voor de Kempen en aansluitende regio’s. Jaarlijks staat WEB vzw in voor de begeleiding van honderden mensen.

Daarbij focussen we ons op een intensieve begeleiding op maat van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld schoolverlaters zonder diploma, anderstaligen,…).

Stap voor stap begeleiden wij hen zodat ze klaar zijn voor een (her)intrede op de arbeidsmarkt.

Bekijk ons bedrijfsfilmpje

> Meer info op www.webwerkt.be.

> Meer info op www.webwerkt.be.

Niet de winst telt, wél een succesvolle integratie op de arbeidsmarkt

Wij zijn géén winstgedreven organisatie.

Voor ons telt de succesvolle integratie van onze mensen in de arbeidsmarkt én de ondersteuning van bedrijven en organisaties in hun streven naar inclusief ondernemen.

Sommige dienstverleningen kunnen we gratis aanbieden dankzij overheidssubsidies, voor andere diensten vragen we een marktconforme vergoeding om onze werking te verzekeren.

HR-dienstverlening van A tot Z

Met het initiatief I-Diverso maken we de cirkel volledig rond. I-Diverso werkt in opdracht van bedrijven en organisaties, en focust op inclusief ondernemen, waar WEB al jaren sterk op inzet.

Allereerst gaan we op vraag gericht op zoek naar geschikte kandidaten voor open vacatures. Daarbij kijken we uiteraard eerst naar de mensen die begeleid worden door WEB en klaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Daarnaast bieden we aansluitende dienstverleningen aan voor job- en taalcoaching, loopbaancoaching en outplacement.