Train de trainer

Hoe optimaliseer je een leerproces?
Wat zijn je sterktes en werkpunten als trainer?

Voor wie?

Startende trainers die hun werkwijze willen analyseren, actualiseren en professionaliseren.

Inhoud

‘Train de trainer’ is een vorming voor beginnende trainers. Het doel van deze vorming is het analyseren, het actualiseren en het professionaliseren van je werkwijze als trainer.
Dit doe je onder andere door een mix aan activiteiten aan te bieden, in te spelen op verschillende leerstijlen, leerdoelen te formuleren en om te gaan met intermenselijke verschillen. Tijdens deze vorming verken je je didactische vaardigheden.