Train de trainer

Ben je een startende trainer die zijn competenties en vaardigheden verder wil uitbouwen? Wil je je sterktes en groeipunten ontdekken en te weten komen hoe je een leerproces optimaliseert?

Voor wie?

Beginnende opleiders en trainers die hun manier van werken willen analyseren, actualiseren en professionaliseren.

Inhoud

In deze tweedaagse opleiding gaan onze lesgevers met beginnende trainers aan de slag, met als doel om hun manier van werken verder uit te bouwen en te versterken.

Trainers leren in te spelen op verschillende leerstijlen, ontdekken hoe ze leerdoelen moeten formuleren en hoe ze moeten omgaan met verschillen tussen mensen. Ze passen nieuwe gesprekstechnieken toe en vergroten hun aanbod aan didactische vaardigheden.

I-Diverso vertrekt vanuit een ontwikkelingsgerichte aanpak en werkt tijdens de training op volgende competenties:

 • Aanpassingsvermogen vertonen
  Ik pas mijn gedrag en mijn aanpak aan aan de situatie waarin ik mij bevind en aan de personen waarmee ik geconfronteerd wordt, met het oog op het bereiken van het vooropgestelde doel.
 • Coachen
  Ik neem of ondersteun acties ter bevordering van de professionele en/of persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers aan de training. Ik stimuleer en begeleid de deelnemers in hun ontwikkeling en geef hen gericht advies over hun functioneren.
 • Een groep begeleiden
  Ik stuur een groep aan en geef deze richting, aangepast aan de leefwereld en de dynamiek van de groep en aan de kenmerken van de individuele leden van de groep.
 • Een leercontext opzetten
  Ik richt een omgeving in waarin deelnemers (bewust of onbewust) leren door deel te nemen aan de activiteiten die er plaatsvinden. Ik besteed hierbij aandacht aan fysieke en mentale veiligheid.
 • Een trainingsinhoud uitwerken
  Ik formuleer de doelstellingen en competenties van een training en bepaal op basis daarvan de inhoud van de training. Ik vertaal de doelstellingen en competenties in een programma en selecteer de gepaste werkvormen om deze doelstellingen en te bereiken.
 • Over mezelf reflecteren
  Ik blik terug op mijn eigen handelen, breng mijn eigen sterktes, zwaktes, noden en behoeften in kaart en koppel hieraan conclusies over mijn eigen handelen.
 • Participatief werken
  Ik zorg ervoor dat iedereen een inbreng heeft in de training door samen afspraken te maken over de doelstellingen en de aanpak en door een meerwaarde te realiseren voor het groepsproces en het resultaat.