Ontdek de mogelijkheden van jobdesign

5 januari 2023 | inclusief jobdesign | I-Diverso

Laten we dit artikel inluiden met een 'deurintrapper': Heel wat alarmerende gebeurtenissen kwellen de arbeidsmarkt.

  • Uitstroom door stress, burn-out of een slechte werkbaarheid van de job. Lees: een hoge werkdruk, moeilijke werkuren of fysiek belastende taken.
  • Dalend aantal werkzoekenden per vacature

Misschien wordt jouw organisatie hier ook wel mee belast.
Wat nu?

Investeer met je bedrijf tijd in het herdenken van jobs om opnieuw te floreren. Wanneer je werk anders gaat bekijken, zie je mogelijkheden om simpele taken af te splitsen. Als deze taken gebundeld worden, krijg je een realiseerbare job voor een gevarieerd publiek. Denk aan 50-plussers, mensen met migratieachtergrond, personen met een fysieke beperking, personen die de draad weer opnemen na burn-out…

Tegelijkertijd wordt het huidig personeel ontlast = win-win. Want bij jobdesign is het vetrekpunt de werkbaarheid voor je medewerkers. Met als uitgangspunt efficiëntere personeelsinzet, besparing op de loonkost én realisatie van een hoger rendement.

Hoe gaat men te werk?

Er wordt gekeken naar taken of werk dat blijft liggen. Of taken worden uitgevoerd onder opleidingsniveau. Of er overwerkt wordt en zo ja, hoeveel? Hoe wordt er omgegaan met piekperiodes…?

Toegegeven, zit hier ook een kwetsbaarheid in. Jobdesign vraagt om een verandering in de structuur van de organisatie. Veranderbereidheid van het ganse team is dan ook cruciaal.

Is jobdesign iets voor mijn organisatie?

Of jobdesign iets voor jouw team is, kan je vrijblijvend ontdekken in een ℹ kennismakend traject. georganiseerd door I-Diverso & Talance. In drie korte sessies van  telkens 1u kom je te weten of de methodiek van jobdesign toepasbaar is in je onderneming en welke meerwaarde het kan hebben.

De aftrap is op 24 januari van 11u tot 12u. Nadien volgen 2 persoonlijke coaching sessies op maat van je organisatie.