Kennis- en ervaringsuitwisseling met collega-ondernemers? Neem deel aan één van onze lerende netwerken.

Jaarlijks organiseren we een lerend netwerk over een thema m.b.t. inclusief ondernemen. Kennisdeling en ervaringsuitwisseling met collega-ondernemers én experts ter zake. Bekijk concrete handvaten en tools waarmee u als bedrijfsleider, HR-manager of direct leidinggevende aan de slag kan.

 

2017 Lerend Netwerk "culturele diversiteit werkt"

In de loop van 2017 namen 9 Kempische bedrijven, met ondersteuning van I-Diverso en het Agentschap Integratie & Inburgering, deel aan het lerend netwerk ‘Culturele diversiteit werkt!’.  

Tijdens 4 sessies stonden we stil bij thema’s als visie & strategie, rekrutering & selectie, onthaal & integratie van anderstalige werknemers, bedrijfscultuur & diversiteit.

Laat je inspireren! Klik hier voor resultaten, ideeën, tools, … uit dit lerende netwerk.

> Lees meer

2018 Lerend netwerk "Future Proof"

Een maatschappelijk uitdaging is dat meer bedrijven en organisaties inzetten op inclusief ondernemen.

Duurzame doorstroom van werknemers uit de sociale naar de reguliere economie is mogelijk bij inclusieve ondernemingen. Deze bedrijven hebben immers in hun personeelsbeleid aandacht voor diversiteit op de werkvloer.

Vanuit deze uitdaging zetten we in 2018 het lerend netwerk ‘Future Proof’ op. Heeft u interesse om als onderneming deel te nemen of wenst u meer informatie?

Contacteer Dorien Nietvelt, inclusie architect I-Diverso

014/46 27 19

> Lees meer