Kennis- en ervaringsuitwisseling met collega-ondernemers? Neem deel aan één van onze lerende netwerken.

Jaarlijks organiseren we een lerend netwerk over een thema m.b.t. inclusief ondernemen. Kennisdeling en ervaringsuitwisseling met collega-ondernemers én experts ter zake. Bekijk concrete handvaten en tools waarmee u als bedrijfsleider, HR-manager of direct leidinggevende aan de slag kan.