Onze arbeidsmarkt is onderhevig aan een aantal ingrijpende transities: meer mensen langer aan het werk, het verwerven van competenties via werkplekleren, de integratie van kwetsbare doelgroepen op de reguliere arbeidsmarkt, …

Waar vroeger reguliere en sociale economie naast elkaar bestonden, is de tendens nu meer en meer dat kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt geabsorbeerd dienen te worden door het reguliere circuit. Tegen 2020 wil de Vlaamse overheid 76% van de actieve bevolking aan het werk zetten.