Hoe creëer je nieuwe kansen voor medewerkers die niet meer mee kunnen in hun job?

8 december 2020 | inclusief jobdesign, inclusief ondernemen | I-Diverso

De meeste jobs evolueren door de jaren heen. In het beste geval ontwikkelen de medewerkers die de job uitvoeren mee maar dat blijkt niet altijd evident. Stad Geel merkte bij twee medewerkers dat hun job zo geëvolueerd was en er zoveel bijkomende vereisten waren, dat zij niet meer mee konden en het ook onmogelijk was om de juiste competenties te ontwikkelen die nodig waren voor hun (geëvolueerde) job. Deze medewerkers werkten al jaren voor het lokaal bestuur.

De dienst personeel wilde op zoek gaan naar een menselijke, creatieve oplossing om deze twee medewerkers toch aan boord te houden. Dit wilden ze doen door op zoek te gaan naar een functie die beter aansluit bij hun eigen competenties en die competenties ook binnen de mate van het mogelijke verder te ontwikkelen. Deze nieuwe functie moest wel afgestemd worden op de noden van de organisatie. Een duurzame heroriëntering dus en een win-winsituatie voor alle partijen.

Hiervoor deed de dienst personeel via Poolstok beroep op I-Diverso en de mogelijkheden van inclusief jobdesign. In het woord “jobdesign” zit een deeltje “ontwerpen”. Dat mag je in het achterhoofd houden. Want deze methodiek ontwerpt nieuwe banen uit bestaande functies. Bij dit traject besloot men om de methodiek van inclusief jobdesign te combineren met een jobcoachingstraject van de betreffende medewerkers.

Op basis van deze methode van inclusief jobdesign bouwde inclusiearchitect Eva Ernst mee aan een job op maat voor de twee medewerkers. In overleg met de dienst personeel, de sectorverantwoordelijken, de direct leidinggevenden en de medewerkers zelf gingen Eva en haar collega’s op zoek naar een mogelijke herschikking van haalbare taken. Het doel? Tot een nieuwe functie komen op maat van het profiel van de betrokken medewerkers die ook past binnen de noden van de organisatie.

De taken en werkprocessen van verschillende stadsdiensten werden in kaart gebracht. Vervolgens werd bekeken welke taken enerzijds een mogelijke ontlasting konden betekenen voor de diensten én anderzijds een haalbaar geheel vormden voor de medewerkers in kwestie. Werkbaar werk dus voor beide partijen.

De medewerkers werden door I-Diverso gedurende een half jaar gecoacht in hun nieuwe job. Een goed leerproces begint immers met een goed inzicht in vooropgestelde actiepunten en doelstellingen. Deze jobcoaching was ook noodzakelijk om sneller bij te leren en sneller de connectie te voelen met het nieuwe takenpakket.

Terugkijkend op de beide trajecten kan stad Geel concluderen dat het een erg intensieve maar tegelijk ook erg zinvolle aanpak is geweest. Inclusief jobdesign heeft een goed inzicht gegeven in de werkstructuur en de werkpunten. En hoewel je soms maar aan één functie bouwt, heb je de krachtige motor van de ganse organisatie nodig om het geheel te doen slagen.

Vindt u dit een interessante case? Ons team helpt bij de ondersteuning van uw medewerkers!
Meer info? info@i-diverso.be