Ontdek de mogelijkheden van jobcrafting

Jobcrafting biedt een dynamisch antwoord op de hedendaagse HR-uitdagingen in een bedrijf. Terwijl we langer moeten werken én de diversiteit op de werkvloer stijgt, blijven we oude opvattingen hanteren over functies en functiebeschrijvingen. Door met andere ogen - jobcrafting – naar de verdeling van taken binnen een afdeling of team te kijken, ontstaan er plotseling heel wat mogelijkheden om de competenties van mensen anders te laten renderen. Wilt u de potentiële meerwaarde van jobcrafting ontdekken voor uw onderneming?

Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek.

Volgens oude, statische opvattingen over hoe de arbeid in een bedrijf georganiseerd wordt, spreken we van vaste functies en bijhorende functiebeschrijvingen. Deze functiebeschrijvingen blijven vaak meerdere jaren onveranderd. Elke functie omvat een aantal taken die moeten worden uitgevoerd. Als een medewerker om de een of andere reden een bepaalde taak niet meer kan uitvoeren, dan wordt hij ongeschikt geacht voor deze functie.

Jobcrafting: anders kijken naar taken

Wanneer we via de techniek van jobcrafting anders gaan kijken naar de taken die door een team of afdeling moeten worden uitgevoerd, dan ontstaan er evenwel heel wat nieuwe mogelijkheden. Welke medewerkers zijn goed in welke taken? Door te gaan kijken naar de competenties en de talenten van de medewerkers, kunnen we de taken herverdelen. We vertrekken daarbij dus niet wat de functiebeschrijving vertelt, wél wat mensen goed kunnen.

Motivatie stijgt

Jobcrafting wordt als techniek gebruikt om de taken en werkprocessen binnen een bestaand team te hertekenen. Wanneer mensen de kans krijgen om de taken te doen die ze goed kunnen, zal de motivatie stijgen. Medewerkers die wat ouder worden, krijgen binnen jobcrafting de kans om taken op te nemen die ze nog wel aankunnen én waarin ze een meerwaarde kunnen bieden.

Anders denken over arbeidsorganisatie

Jobcrafting is bij vele werkgevers nog onvoldoende bekend. Het is een out-of-the-box manier van denken over arbeidsorganisatie. Volgens de visie van I-Diverso biedt jobcrafting één van de mogelijke antwoorden op onze veranderende en steeds diverser wordende arbeidsmarkt. Wij bieden alle nodige ondersteuning om van jobcrafting een echt succes te maken.