Extra coaching op de werkvloer

Wanneer u iemand aanwerft, dan is een vlotte integratie op de werkvloer van groot belang, zeker wanneer het gaat om bijvoorbeeld beperkt geschoolde of anderstalige werknemers. Goede afspraken én heldere instructies bepalen mee of de aanwerving uitgroeit tot een succes. Via intensieve job- en/of taalcoaching ondersteunen wij het integratietraject van de nieuwe werknemer.

Hiernaast bieden we ondersteuning bij veranderingen, transities (op elk moment in de job/loopbaan waar ondersteuning weer nodig wordt), interne mobiliteit, re-integratie, jobrotatie, … van een werknemer die al langer in dienst is.

 

Hoe werkt job-, taal- en loopbaancoaching?

Bij job- en taalcoaching ondersteunen we zowel de werkgever, de rechtstreeks leidinggevende als de werknemer zelf. De job- en taalcoaching neemt een periode van zes tot twaalf maanden of langer in beslag. Het traject richt zich op een vlotte (re)-integratie of het omgaan met verandering in de dagelijkse werking van het bedrijf of de organisatie. We richten ons niet op technische vaardigheden, maar wel op motivatie, werkattitudes, omgangvormen en communicatieve vaardigheden en het overwinnen van drempels voor verder tewekstelling. Een goede communicatie en werkrelatie tussen werknemer en werkgever verhogen het rendement en de arbeidstevredenheid.

Via persoonlijke gesprekken volgen we op hoe de (re)integratie of verandering verloopt en stimuleren we de onderlinge samenwerking. Wanneer nodig ruimen we misverstanden uit de weg zodat iedereen de juiste verwachtingen en info heeft. Zo  ondersteunen we intensief de werknemer, werkgever en collega’s op/naast de werkvloer in functie van het maken van vlotte transities zoals bij verandering, nieuwe job of functie, nieuwe taken, nieuw team.

Bij taalcoaching richten we ons op het overwinnen van taalbarrières op de werkplek. Zo vereenvoudigen we bijvoorbeeld werkinstructies, maken we vaktechnisch jargon begrijpbaar en stellen we voor de werknemer een taalactieplan op. Hiermee ondersteunen wij de organisatie en stimuleren we uw nieuwe werknemer bij het aanleren van het Nederlands.

 

Aan wie bieden wij job-, taal- en loopbaancoaching?

Job- en taalcoaching biedt een meerwaarde voor werkgevers en hun werknemers tijdens zowel de inwerkperiode als een latere periode in de tewerkstelling. Wij bieden dit aan wanneer beide partijen instemmen om een coachingstraject aan te gaan.

Er is een duidelijk verschil met loopbaanbegeleiding.  Hierbij staat de loopbaanvraag van de werknemer centraal. Loopbaanondersteuning kan enkel kan op vraag van de werknemer en vertrekt eerder vanuit een reflecterend perspectief  van de werknemer. Werknemers kunnen hiervoor loopbaancheques aanvragen.

Hoeveel kost job-, taal- en loopbaancoaching?

Deze dienstverlening kunnen wij in de meeste gevallen gratis aanbieden, dankzij subsidies en ondersteuning vanwege de Vlaamse Overheid. Enkele factoren bepalen of u als bedrijf of organisatie hiervoor in aanmerking komt.  We zoeken het graag voor u uit.  Aarzel dus niet om dit samen met ons te bekijken.

Wanneer een gratis coachingstraject onmogelijk is, werken wij graag een offerte uit op maat.

In verhouding tot de mogelijke investering biedt een coachingstraject altijd meerwaarde voor een snelle (re)-integratie of een geslaagde jobtevredenheid en dus betere prestaties.

Unieke eigen methodiek: conversatietafels

Met de conversatietafels ontwikkelden we een eigen methodiek voor taalcoaching in groepjes van drie à vijf medewerkers. Bedoeling is dat we over een periode van enkele maanden meerdere keren gedurende één à twee uur samenkomen.

Tijdens deze sessies reiken we uw medewerkers praktijkgerichte handvaten aan om taalbarrières op de werkvloer of met de klant te overwinnen.

Daarbij oefenen we ook samen op werkgerelateerde woordenschat. Op deze manier bouwen we extra spreekkansen in, om zo de integratie op de werkplek verder te garanderen.

Outplacement

I-Diverso specialiseert zich in outplacement van werknemers in uitvoerende jobs. Dank zij ons brede regionale netwerk van bedrijven en organisaties maken we vaak een snelle doorstart mogelijk.
Het aanbod van I-Diverso voor outplacement voldoet aan alle wettelijke regels.
Dankzij onze specialisatie in uitvoerende jobs, bieden we een meerwaarde wanneer u afscheid neemt van deze medewerkers.

> lees meer