Coaching op maat

Op zoek naar extra ondersteuning bij de inwerking van (nieuwe) medewerkers? Schakel een jobcoach in en ga voor duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling. Want de kracht van een sterk, divers team en een open personeelsbeleid houden het rendement van je organisatie hoog.

I-Diverso beschikt over een ruim ondersteuningsaanbod om de integratie van (nieuwe) werknemers op de werkvloer te bevorderen en duurzame tewerkstelling mogelijk te maken. Maar ook voor loopbaanbegeleiding en outplacement kan je bij ons terecht.

Jobcoaching: focus op (re-)integratie

Jobcoaching heeft als doel om nieuwe medewerkers vlot te laten integreren op de werkvloer of medewerkers die al langer in dienst zijn, te helpen omgaan met veranderingen in de dagelijkse werking van de organisatie of het bedrijf (bv. bij transities, interne mobiliteit, re-integratie, jobrotatie, etc.).

De coach die met de medewerker aan de slag gaat, focust niet zozeer op het aanleren van technische vaardigheden, maar werkt vooral aan motivatie, werkattitude, communicatieve vaardigheden en het overwinnen van drempels en randvoorwaarden die duurzame tewerkstelling in de weg staan.

Taalcoaching: overwinnen van taalbarrières

Naast integratie op de werkvloer, ligt de focus bij taalcoaching vooral op het overwinnen van taalbarrières op de werkplek. De coach stimuleert de (nieuwe) medewerker om Nederlands te leren en te praten. Hij vereenvoudigt werkinstructies, maakt vaktechnisch jargon begrijpbaar en stelt voor de medewerker een taalactieplan op.

Coronamaatregelen: Online coaching voor dienstenchequemedewerkers

Hebben uw medewerkers ondersteuning nodig rond de maatregelen die nodig zijn tijdens hun werk? Wij bieden een online coaching aan voor hen. In deze coaching lopen we met hen door de maatregelen die voorzien zijn in de dienstenchequesector tegen de verspreiding van het corona virus. Deze helpen henzelf en de klant/gebruikers optimaal te beschermen. We luisteren naar hun bezorgdheden en bieden hen handvatten aan om te gaan met de moeilijkheden die ze ervaren.

> Lees meer

Job- en taalcoaching vanuit tweeklantenbenadering

Niet alleen de werknemer, maar ook de direct leidinggevende wordt bij job- en taalcoaching betrokken. In onderlinge samenwerking, vanuit een tweeklantenbenadering, maakt de coach problemen op de werkvloer bespreekbaar, ruimt hij misverstanden uit de weg, stemt alle verwachtingen op mekaar af en geeft hierbij praktische tips & tricks. Want een vlotte communicatie en goede relatie tussen werknemer en werkgever verhogen niet alleen de arbeidstevredenheid, maar dragen ook bij aan het rendement.

Hoeveel kost job- en taalcoaching?

Elk coachingstraject is maatwerk, waarbij de coach vooraf afspraken maakt met de werkgever over het doel, de aanpak en de frequentie van de coaching. Dankzij subsidies van de Vlaamse overheid kan I-Diverso job- en taalcoaching in de meeste gevallen gratis aanbieden. Of jouw bedrijf of organisatie voor deze gratis dienstverlening in aanmerking komt, zoeken we graag voor je uit. Als er geen mogelijkheid is voor een gratis coaching, werken wij graag een offerte uit op maat en bekijken wij of er financieringsmogelijkheden zijn vanuit het sectorfonds. Aarzel dus niet om met ons contact op te nemen.

Taalbad: korte, intensieve taaltraining op de werkvloer

Een taalbad is een korte, maar krachtige kennismaking met Nederlands vakjargon op de werkvloer. Dit traject is bedoeld voor medewerkers die nog onvoldoende de taal beheersen om op de werkvloer te kunnen meedraaien. Aan de hand van een werkboek op maat van jouw organisatie, met bedrijfsgebonden thema’s over onthaal, veiligheidsvoorschriften, werkinstructies en vakjargon, gaat de coach met de medewerker aan de slag.

Een taalbad is de manier bij uitstek om medewerkers op een intensieve manier te laten kennismaken met Nederlands op de werkvloer en zo een vlotte integratie mogelijk te maken. Het werkboek, opgesteld op maat van jouw organisatie, wordt na het traject ter beschikking gesteld en kan worden gebruikt voor andere nieuwkomers.

Elk taalbad is maatwerk. De coach maakt vooraf afspraken met de werkgever over het doel, de aanpak en frequentie.

Conversatietafels: de kracht van groepsdynamiek

Conversatietafels zijn informele praatgroepen waar anderstaligen binnen jouw organisatie of bedrijf elkaar ontmoeten en praten over allerlei werkgerelateerde thema’s: veiligheid op de werkvloer, communicatie met collega’s en leidinggevenden, regels en afspraken, een respectvolle werkomgeving, etc. Ook andere thema’s zoals actualiteit, vrije tijd en cultuurgebonden gebruiken, kunnen eventueel aan bod komen. De praatgroepen (± vijf deelnemers) worden begeleid door een taalcoach van I-Diverso.

De groepsdynamiek van conversatietafels motiveert anderstalige werknemers om op een laagdrempelige, spontane manier met elkaar in gesprek te gaan. Op die manier oefenen ze hun (vaak passieve) kennis van het Nederlands en overwinnen ze hun spreekangst. Ze verruimen hun werkgerelateerde woordenschat en kennis van grammatica. De communicatie onderling met collega’s en direct leidinggevende zal hierdoor merkbaar verbeteren en de integratie op de werkvloer zal vlotter verlopen.

Het tijdstip en de frequentie waarop de conversatietafels plaatsvinden, wordt vastgelegd in onderling overleg met de werkgever en is afhankelijk van de noden en wensen. Conversatietafels kunnen worden georganiseerd in combinatie met individuele job- en/of taalcoaching.

Zelf aan de slag met anderstaligheid op de werkvloer?

I-Diverso heeft, samen met WEB en het Agentschap voor Integratie & Inburgering, een project opgezet voor de uitbouw en ontwikkeling van gecombineerde leer-werktrajecten voor anderstalige werknemers. De resultaten van dit project hebben we gebundeld in een boek, als inspiratiebron voor bedrijven en organisaties die willen inzetten op duurzame tewerkstelling van anderstaligen.

Het boek is opgesteld als een praktische handleiding en staat boordevol tips & tricks over taalverwerving op de werkvloer, de methodiek van conversatietafels en werken met taalmeters en -peters.

In 2019 werd het boek officieel voorgesteld in cultuurhuis De Warande in Turnhout. Maar liefst 70 bedrijven tekenden present en lieten zich tijdens inspiratiesessies onderdompelen in manieren om de communicatie in het Nederlands tussen collega’s onderling te verbeteren.

Wil je binnen jouw bedrijf of organisatie zelf met het inspiratieboek aan de slag? Klik hier.

Loopbaanbegeleiding: een boost voor je carrière

In tegenstelling tot bovenstaande coachings, vertrekt loopbaanbegeleiding niet vanuit de vraag van de werkgever, maar wel vanuit de werknemer. Wil jij als individu je eigen loopbaan in handen nemen en zelf je succesverhaal schrijven? Dan kan je bij I-Diverso terecht voor advies op maat.

> Lees meer

Outplacement: professioneel advies met snelle doorstart

I-Diverso is gespecialiseerd in outplacement van werknemers in uitvoerende profielen. Dankzij ons breed netwerk van bedrijven en organisaties kunnen we heel vaak een snelle doorstart mogelijk maken. Onze coaches begeleiden alle fasen die in een klassiek traject van outplacement vervat zitten:

  • het emotionele verwerkingsproces
  • de oriëntatiefase
  • sollicitatieondersteuning