Extra coaching op de werkvloer

Wanneer u iemand aanwerft, dan is een vlotte integratie op de werkvloer van groot belang, zeker wanneer het gaat om bijvoorbeeld beperkt geschoolde of anderstalige werknemers. Goede afspraken én heldere instructies bepalen mee of de aanwerving uitgroeit tot een succes. Via intensieve job- en/of taalcoaching ondersteunen wij het integratietraject.

Loopbaancoaching is dan weer geschikt ter ondersteuning van bijvoorbeeld een individueel veranderingstraject, interne mobiliteit, jobrotatie,… van een werknemer die al langer in dienst is. Via loopbaancheques kan je loopbaancoaching aanvragen.

Hoe werkt job-, taal- en loopbaancoaching?

Bij job- en taalcoaching ondersteunen we zowel de werkgever, de rechtstreeks leidinggevende als de werknemer zelf. De job- en taalcoaching neemt een periode van zes tot twaalf maanden in beslag. Het traject richt zich op een vlotte integratie in de dagelijkse werking van het bedrijf of de organisatie. We richten ons niet op technische vaardigheden, maar wel op motivatie, werkattitudes, omgangvormen en communicatieve vaardigheden. Een goede communicatie en werkrelatie tussen werknemer en werkgever verhogen het rendement en de arbeidstevredenheid.

Via persoonlijke gesprekken volgen we op hoe de integratie verloopt en stimuleren we de onderlinge samenwerking. Wanneer nodig ruimen we misverstanden uit de weg zodat iedereen de juiste verwachtingen en info heeft.

Bij taalcoaching richten we ons op het overwinnen van taalbarrières op de werkplek. Zo vereenvoudigen we bijvoorbeeld werkinstructies, maken we vaktechnisch jargon begrijpbaar en stellen we voor de werknemer een taalactieplan op. Hiermee ondersteunen en stimuleren we uw nieuwe werknemer bij het aanleren van het Nederlands.

Loopbaancoaching richt zich op werknemers die al langer werken in een organisatie en focust eerder op jobmobiliteit, jobrotatie,….

Aan wie bieden wij job-, taal- en loopbaancoaching?

Job- en taalcoaching biedt een meerwaarde voor werkgevers en hun werknemers tijdens de inwerkperiode. Wij bieden dit zowel aan voor medewerkers die we zelf begeleid en aangereikt hebben voor het invullen van een vacature als voor medewerkers die bedrijven of organisaties zelf hebben aangeworven. Wanneer wij de kandidaat hebben aangereikt en job- en taalcoaching een meerwaarde vinden, zullen we dit bij aanvang van de tewerkstelling melden.

Loopbaancoaching is dan weer relevant op scharniermomenten in een loopbaan van werknemers die langer in dienst zijn.

Hoeveel kost job-, taal- en loopbaancoaching?

Dankzij subsidies en ondersteuning vanwege de overheid kunnen wij jaarlijks een aantal gratis job- en taalcoachingstrajecten aanbieden.Verschillende factoren bepalen of u als bedrijf of organisatie hiervoor in aanmerking komt. Aarzel dus niet om dit samen met ons te bekijken.

Wanneer een gratis coachingstraject onmogelijk is, werken wij graag een offerte uit op maat.

In verhouding tot de mogelijke investering biedt een coachingstraject altijd meerwaarde voor een snelle integratie of een geslaagde jobmobiliteit en dus betere prestaties.

Unieke eigen methodiek: conversatietafels

Met de conversatietafels ontwikkelden we een eigen methodiek voor taalcoaching in groepjes van drie à vijf medewerkers. Bedoeling is dat we over een periode van enkele maanden meerdere keren gedurende één à twee uur samenkomen.

Tijdens deze sessies reiken we uw medewerkers praktijkgerichte handvaten aan om taalbarrières op de werkvloer of met de klant te overwinnen.

Daarbij oefenen we ook samen op werkgerelateerde woordenschat. Op deze manier bouwen we extra spreekkansen in, om zo de integratie op de werkplek verder te garanderen.

Outplacement

I-Diverso specialiseert zich in outplacement van werknemers in uitvoerende jobs. Dank zij ons brede regionale netwerk van bedrijven en organisaties maken we vaak een snelle doorstart mogelijk.
Het aanbod van I-Diverso voor outplacement voldoet aan alle wettelijke regels.
Dankzij onze specialisatie in uitvoerende jobs, bieden we een meerwaarde wanneer u afscheid neemt van deze medewerkers.

> lees meer