Wat is inclusief ondernemen?

Een inclusieve onderneming streeft naar winst én zet sterk in op diversiteit vanuit een sterke visie en waarden. Alle werknemers - inclusief werknemers met drempels tot een reguliere job - leveren een bijdrage aan het bedrijfsdoel. Een inclusieve ondernemer laat dus vanuit winstperspectief werknemers ‘naar vermogen’ presteren. Iedere werknemer heeft ook het gevoel dat de eigen bijdrage waardevol is en gewaardeerd wordt.

Als inclusief ondernemer kijkt u naar het individu en heeft u oog voor het potentieel, de specifieke mogelijkheden en de vaak grote motivatie van deze medewerkers.

Indien nodig organiseert u begeleiding. U geeft ruimte aan pragmatische oplossingen bij selectie, onthaal integratie op de werkplek, …

Om gebruik te kunnen maken van dit arbeidspotentieel, zijn soms aanpassingen in de bedrijfsvoering nodig. Deze aanpassingen dragen bij tot de stapsgewijze evolutie naar een inclusieve organisatie: een organisatie waarbij men diversiteit niet als een probleem ziet maar als een rijkdom erkent, en waar iedereen in staat wordt gesteld om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat.

Inclusief ondernemen wordt gebruikt als het gaat over tewerkstelling van werknemers die door een (kleine) functiebeperking of door een bepaalde levensloop een achterstand ervaren op de arbeidsmarkt.

Inclusie wordt vooral gebruikt in het discours rond allochtonen, ouderen, jongeren, laaggeschoolden en mensen met een functiebeperking.