logo-met-naam-en-baseline-kleur-rgb

Inspireert

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Werkgevers uit het Vlaams Gewest die een langdurig werkloze aanwerven vanaf 1 januari 2017 hebben recht op een premie. Die vervangt ten dele de afgeschafte activa-voordelen.

U hebt recht op de premie als u een werkzoekende aanwerft die tussen 25 jaar en 55 jaar is en minstens twee jaar is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij VDAB. U moet de werkzoekende aanwerven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, tenzij u kunt aantonen dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur een gangbare praktijk zijn binnen uw organisatie. In dat geval moet de duur van de (opeenvolgende) arbeidsovereenkomst(en) minimaal drie maanden bedragen.

De premie wordt toegekend in twee schijven: 1250 euro na drie maanden en 3000 euro na 12 maanden tewerkstelling. Voor deeltijdse werknemers gelden volgende bedragen:

  • arbeidsregime < 30%: geen premie
  • arbeidsregime tussen 30%-80%: 750 euro na drie maanden en 1800 euro na 12 maanden tewerkstelling
  • arbeidsregime ≥ 80%: premie zoals voltijdse

Eindigt de arbeidsovereenkomst binnen drie maanden (12 maanden) dan hebt u toch nog recht op de eerste schijf (tweede schijf) als u kunt bewijzen dat:

  • de werknemer de arbeidsovereenkomst zelf beëindigde
  • u de werknemer hebt ontslagen wegens dringende reden
  • er sprake is van overmacht
  • de arbeidsovereenkomst eindigde om redenen buiten de wil van de werkgever

U zult de premie binnenkort (vanaf maart 2017) kunnen aanvragen via een online toepassing op www.werk.be

De premie is niet cumuleerbaar met de loonpremie voor een doelgroepwerknemer via maatwerk bij collectieve inschakeling, loonsubsidies voor werknemers in beschutte en sociale werkplaatsen, de vergoeding voor het inschakelingstraject van een doelgroepwerknemer in de lokale diensteneconomie en de loonpremie voor invoegwerknemers.

De invoering van de premie compenseert gedeeltelijk de afschaffing van de activa-voordelen. De rsz-vermindering in het kader van activa werd immers afgeschaft voor aanwervingen vanaf 1 januari 2017 door werkgevers gevestigd in het Vlaams Gewest. En de activa-werkuitkering is dan alleen nog mogelijk bij aanwerving van langdurig werkzoekende die woont in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.