Hoe helpt jobdesign bij de zoektocht naar schaarse profielen?

12 april 2018 | inclusief ondernemen | I-Diverso

Inclusief Job Design is één van de aangewezen methodes om van inclusief ondernemen binnen een organisatie of bedrijf een echt succesverhaal te maken. Inclusief Job Design omvat het anders inrichten van de bedrijfsprocessen, waarbij je de eerder eenvoudige taken afsplitst van de complexe opdrachten. Op die manier creëer je een nieuw functieprofiel met een pakket aan taken die kunnen worden uitgevoerd door mensen uit een kansengroep. Hierdoor omzeil je de krapte op de arbeidsmarkt en focussen hooggeschoolden zich op hun core business.

Onze huidige arbeidsmarkt vertoont heel wat gebreken. Bedrijven ondervinden grote moeite om juist geschoolde werknemers te vinden. Daarnaast krijgen heel wat getalenteerde mensen geen kansen omdat werkgevers niet door hun ‘beperkingen’ kijken. Ze zijn te oud, ze spreken onvoldoende de juiste taal, hebben een te beperkte scholing,…. Via functiecreatie kan je op een slimme manier deze mensen wél voluit kansen geven in je bedrijf én omzeil je dus de krapte op de arbeidsmarkt.

Moeilijke zoektocht op de arbeidsmarkt

Bedrijven die in een groeiverhaal zitten, hebben nood aan extra werknemers. In eerste instantie kijken ze automatisch naar extra hooggeschoolde en uiterst gekwalificeerde medewerkers. Al te vaak valt de zoektocht naar deze witte raven op de arbeidsmarkt sterk tegen. Vacatures raken niet of uiterst moeizaam ingevuld, wat de beoogde bedrijfsgroei dan weer afremt.

Via Inclusief Job Design doorbreek je deze vicieuze cirkel. Je gaat de bedrijfsprocessen vanuit een andere blik analyseren en een aantal relatief eenvoudige taken afsplitsen. Deze taken breng je vervolgens samen in een nieuw functieprofiel. Deze functie hoeft dan niet te worden ingevuld door een hooggekwalificeerde medewerker maar kan perfect uitgevoerd worden door een lagergeschoolde medewerker of iemand die verder van de reguliere arbeidsmarkt afstaat.

Voordelen van Inclusief Job Design

Het belangrijkste voordeel is het omzeilen van de krapte van de arbeidsmarkt. Je kan als bedrijf opnieuw groeien. Daarnaast geef je de hooggekwalificeerde medewerkers de kans om zich volop te concentreren op de complexere taken. Dit leidt tot extra motivatie. Bovendien laat je hun kennis en expertise extra renderen. Verder geef je kansen aan mensen die moeilijk aan de bak komen op de arbeidsmarkt. Ook vanuit de overheid worden incentives gegeven bij aanwerving in de vorm van peremies, RSZ korting, ...

Voor iedereen ontstaat een win-winsituatie, zowel voor onze samenleving waar iedereen kansen krijgt, het bedrijf, de hogergeschoolde medewerker als de nieuw aangeworven medewerker uit specifieke doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Meer weten over de mogelijkheden van Inclusief Job Designin uw bedrijf of organisatie? Contacteer I-Diverso voor meer informatie.