Is goedkoop tewerkstellen voor u mogelijk?

De loonkost weegt voor iedere werkgever zwaar door. Goedkoop tewerkstellen biedt elke werkgever een belangrijk concurrentievoordeel. Dankzij de ondersteuning van I-Diverso kunt u niet alleen goedkoop tewerkstellen, u haalt ook werknemers in huis met de juiste competentie voor de taken die u hen wilt laten uitvoeren. I-Diverso ondersteunt u zowel bij het invullen van uw vacatures voor beperkt geschoolde medewerkers als voor het verkrijgen van de overheidsondersteuning voor goedkoop tewerkstellen. Meer weten over het goedkoop tewerkstellen van werknemers?

Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek.

Veel verder dan goedkoop tewerkstellen alleen

Onze ondersteuning gaat veel verder dan advies op maat voor goedkoop tewerkstellen alleen:

  • De juiste m/v 

    Samen analyseren we uw vacature en stellen we een jobprofiel op. Uw verwachtingen en behoeften komen daarbij ruim aan bod. Dankzij onze ervaring kunnen we realistisch inschatten of uw wensen haalbaar zijn.Dankzij het voorafgaand traject bij werkervaringsbedrijf vzw WEB, kennen wij persoonlijk de competenties van de kandidaten die wij voorstellen voor de job. U selecteert uiteindelijk de medewerker.Wanneer u één van onze kandidaten selecteert, analyseren wij of u in aanmerking komt voor het goedkoop tewerkstellen van deze werknemer via bestaande subsidiekanalen, tewerkstellingsmogelijkheden of een IBO. Bij dit laatste nemen wij de administratieve aanvraag op ons en begeleiden we de medewerker tijdens de IBO-periode.

  • Coaching voor een snelle integratie op de werkvloer 

    Wij bieden heel wat mogelijkheden voor individuele coaching van recent aangeworven medewerkers. Deze coaching richt zich op een vlotte integratie op de werkvloer tijdens de inwerkperiode. Deze coaching focust dus niet op de nodige technische vaardigheden, wel op werkattitudes, communicatie, samenwerken op de werkvloer,…Ook nazorg na het initiële coachingstraject behoort tot de opties. Daarnaast voorzien wij ook specifieke taalcoaching voor anderstalige werknemers. Al onze coachingstrajecten zijn maatwerk volgens de specifieke behoeftes van de medewerker, de rechtstreeks leidinggevende en u als werkgever.