Benut de kansen van inclusief jobdesign

Onder inclusief jobdesign verstaan we het anders inrichten van bedrijfs- of werkprocessen door het afsplitsen van ‘elementaire’ taken waardoor geschoold personeel efficiënter kan worden ingezet. Deze taken worden samengevoegd tot een nieuwe en minder dure functie, op maat van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Inclusief jobdesign biedt een dynamisch antwoord op de uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt van vandaag. Terwijl we met z’n allen langer moeten werken én bedrijven amper de juist geschoolde werknemers vinden, blijven er toch heel wat getalenteerde mensen aan de zijlijn staan. In de ogen van vele werkgevers zijn deze mensen te beperkt geschoold, spreken ze niet de juiste taal, zijn ze te oud,…. Hierdoor krijgen deze mensen - ondanks hun competenties - moeilijk toegang tot de reguliere arbeidsmarkt. Via functiecreatie is het perfect mogelijk om ook de competenties van deze werknemers tot hun recht te laten komen. Wilt u de mogelijkheden van functiecreatie ontdekken voor uw onderneming?

Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek.

Profiteer nu van een gratis traject

Inclusief jobdesign biedt een perfect antwoord op de hedendaagse krapte op de arbeidsmarkt. Het vraagt alleen een mentaliteitswijziging bij werkgevers, waarbij het noodzakelijk is de stap te zetten naar inclusief ondernemen. Een inclusieve onderneming behoudt nog steeds het maken van winst als het centrale bedrijfsdoel, alleen gebeurt dit vanuit bepaalde waarden en een visie. Een inclusieve onderneming kijkt naar de competenties en mogelijkheden van mensen, eerder dan naar de beperkingen.

Een inclusieve onderneming weet dat hooggeschoolden op de arbeidsmarkt bijzonder moeilijk aan te trekken zijn, maar beseft dat er ook heel wat mogelijkheden aanwezig zijn bij beperkt geschoolde, anderstalige en oudere medewerkers.

Bedrijfsprocessen herbekijken

Inclusief jobdesign is één van de mogelijkheden om uit een vicieuze cirkel te stappen. Veel bedrijven denken nood te hebben aan een hooggeschoolde, gekwalificeerde medewerker om bijkomende groei van het bedrijf op te vangen. Jammer genoeg zijn deze moeilijk te vinden op de arbeidsmarkt. Wanneer de bedrijfsprocessen worden herbekeken en de werkzaamheden opnieuw worden verdeeld, is het vaak mogelijk een aantal relatief eenvoudige taken af te splitsen en samen te brengen bij één of meerdere personen.

Deze taken worden weggenomen van de hogergeschoolde, gekwalificeerde medewerkers, waardoor deze meer tijd krijgen om te focussen op hun corebusiness. De samengebrachte eerder elementaire taken kunnen vervolgens worden uitgevoerd door lagergeschoolde medewerkers of mensen die verder van de reguliere arbeidsmarkt afstaan. Inclusief jobdesign leidt dus tot de aanwerving van een beperkt geschoolde medewerker, met als doel de hogergeschoolde medewerkers meer te laten renderen.

Win-win voor iedereen

Inclusief jobdesign levert voor alle partijen dus winst op. Gekwalificeerde medewerkers krijgen extra motivatie omdat ze zich mogen richten op wat ze goed kunnen en graag doen. Mensen uit specifieke doelgroepen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, krijgen de mogelijkheid om hun competenties te tonen. En de werkgever tenslotte heeft een oplossing gevonden voor zijn moeizame zoektocht naar bijkomende gekwalificeerde medewerkers.

I-Diverso biedt een totaalservice voor inclusief jobdesign in uw bedrijf of organisatie. Samen kijken we waar jobdesign mogelijk is en geven we dit concreet vorm. Uw voordeel:

  • met gelijkblijvende kosten een groter rendement realiseren
  • hetzelfde werk blijven doen met minder geschoold personeel en lagere kosten
  • inclusief ondernemen op een realistische wijze vormgeven
  • een invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen door te focussen op het menselijke kapitaal