Geeft talent ruimte

De meest aan te raden kraam op de arbeidsmarkt? Talance! Hier wil men arbeidspotentieel zo goed mogelijk benutten en de talenten, die men reeds aan boord heeft, aan boord houden. Sectorfondsen Woodwize, COBOT, IVOC en EDU+ willen als trekker/uitbater talent aantrekken, de blik verruimen en talent lanceren.

Talance als samenwerkingsverband

Sectorfondsen Woodwize, COBOT, IVOC, EDU+ en diverse partners als ACERTA, ITINERA, NOVARE en SBS Skill Builders, bundelen de krachten voor het ESF-project Talance.

Het doel is om een aangepaste dienstverlening uit te bouwen en bedrijven te ondersteunen om aan de slag te gaan met een inclusieve benadering rond instroom en retentie van medewerkers.

 

Talance als ESF-project

Talance gaat over…

  • Talent lanceren & aantrekken door onder andere instroomdrempels te verlagen, ondersteuning te bieden bij jobdesign, instroomstages te organiseren, het beschikbaar stellen van tools en methodieken voor een inclusieve werving, selectie en onthaal.
  • Talent behouden door gespecialiseerde jobs te creëren door inclusief jobdesign, bruggen te slaan tussen bedrijven en loopbaannoden bespreekbaar te maken op alle niveaus van de organisatie.