Ecorub: Eco-vriendelijk bedrijf deelt haar stappen in duurzaam werven, selecteren en samenwerken.

30 mei 2022 | Geen categorie, inclusief ondernemen | I-Diverso

Zaakvoerders Jean-Paul De Vos en Vincent Helsmoortel poserend voor de foto.

Over Ecorub - PLANET

Je kan het zo gek niet bedenken wat je van versleten rubbers maken kan. Banden veranderen met een open blik tot materialen voor de groendienst, de transportsector, zeevisserij of staatsrecrea en veiligheid. Zo stellen we graag plantenbak ‘Jenny’ aan je voor. Ontstaan uit de creatieve brainstorm van medewerkers. Ideaal als straatvernauwing, om het verkeer af te remmen. 

Plantenbak Jenny gemaakt van oude vliegtuigbanden.

Hoe bedrijfswaarde maximaliseren? - PEOPLE

Genoeg gestoeft. Want waarin Ecorub ook niet wordt geremd, is in het zien van de intrinsieke waarde van materialen en mensen. Die open blik, daar gaat dit verhaal over. Mensen tot hun best werkende ‘ik’ doen groeien binnen een organisatie. Daarvoor moeten mensen uiteraard in de eerste plaats op de juiste plek belanden.

Slim verbinden tussen werkzoekenden en werkgever - PROFIT

Functieprofiel

Een ondubbelzinnig functieprofiel is hierbij cruciaal. De werkzoekende (en zijn begeleider) weet waar hij zich aan mag verwachten. Dit vraagt wel wat fitness/finesse voor een goede body, waar we met I-Diverso Ecorub ondersteuning in boden.

Vacatures

Dit ondersteuningsaanbod kadert in onze opzet om samen tot een laagdrempelige vacature te komen. Voor ploegbaas, interesse? Het is tenslotte met een toegankelijke vacature dat een diverse groep kandidaten aangesproken wordt. Iets waar de laatste tijd het schoentje wringt. De arbeidsmarkt knelt.

Werving & selectie

Daarom gaat het aanwerven van nieuwe kandidaten minder over pittige vragen en assessments. Maar meer over (aan) voelen en aftasten waar je met een samenwerking heen kan gaan. Vergelijk het gerust met hoe Ecorub het materiaal betast en bekijkt om tot nieuwe ideeën en producten te komen.

Dat gebeurt niet alleen meer via klassieke aanwervingsrondes. Creatieve oplossingen als open hiring en Expeditie Werk, leiden ook tot doeltreffende rekrutering.

Ecorub pakt hun werving en selectie gemoedelijk aan. Vincent (manager) ontvangt de kandidaten, stelt basisvragen en vertelt wie ze zijn en hoe ze werken. Hij deelt een eerste ‘score’ met Jean-Paul (oprichter, zaakvoerder), die op zijn beurt in gesprek gaat. Zit het gevoel goed - ongeacht afkomst, handicap, rugzak of opleiding - krijgt de kandidaat een kans.

Werkplekleren met begeleiding voor werkgevers

Die kans staat voor de start van een leer- en groeiproces op de werkvloer. Gaat het om een persoon met handicap, anderstalige of een doelgroepmedewerker? Jean-Paul benadrukt de diverse bijstand die wordt voorzien voor optimale samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan job-en taalcoaching voor hun anderstalige medewerker.

Natuurlijk zijn het de medewerkers zelf die ook een sleutel in handen hebben tot een goede samenwerking. Tonen ze een wil om te werken, opent dit deuren voor Jean-Paul. Letterlijk, want zijn deur staat altijd open voor een formeel/informeel gesprek. Iedereen heeft ook kans op doorgroei. Want als iedereen op z’n juiste plek staat, gaan de banden pas echt aan het rollen.

Het maakt deze werkplek een Great Place To Work; waar al meer dan 10.000.000 kg rubber een nieuw leven werd gegeven.

Man achter machine

Ik wil die producten ook verder op een energie-efficiënte en dus milieubewuste manier ontwikkelen en in de winkels krijgen, met zo weinig mogelijk CO2-uitstoot of verbruik van fossiele brandstoffen. En als ik dat kan doen met een team van mensen die elders moeilijker aan de bak komen, dan vind ik dat een extra pluspunt waarbij ik me zeer gelukkig voel.

Jean-Paul De Vos (oprichter en zaakvoerder)

P.S. Neem zeker eens een kijkje op https://www.ecorub.com/

Deze website is het sterk werk van Blenders. De organisatie die Ecorub ondersteunt in het naar strategisch naar buiten brengen van hun verhaal.