Op zoek naar coaching op de werkvloer?

Op zoek naar een geschikte partner voor het geven van coaching op de werkvloer? Kies dan voor i-Diverso. Zowel voor pas aangeworven werknemers als medewerkers die al langer in dienst zijn, bieden wij – volledig op maat - coaching op de werkvloer. Wij specialiseren ons in coaching van beperkt geschoolde, oudere en anderstalige werknemers waarvoor de reguliere arbeidsmarkt een uitdaging is. Bij onze coaching op de werkvloer betrekken we zowel de werknemer zelf, de rechtstreeks leidinggevende als de werkgever.

Ontdek hier alles over onze mogelijkheden voor coaching op de werkvloer.

Op basis van uw specifieke behoeftes werken wij graag op maat een voorstel uit voor coaching op de werkvloer. Dankzij bestaande overheidssubsidies en steunmaatregels zijn wij jaarlijks in de mogelijkheid om een aantal coachingstrajecten gratis aan te bieden. Interesse in de voorwaarden?

> Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Wanneer is coaching op de werkvloer aangewezen?

  • Om de integratie van pas aangeworven werknemers te bevorderen
    Zeker bij beperkt geschoolde of anderstalige werknemers is een vlotte integratie in de dagelijkse werking van het bedrijf of de organisatie van groot belang. Onze coaching op de werkvloer duurt een periode van zes tot twaalf maanden.Deze coaching op de werkvloer richt zich niet op de technische vaardigheden die nodig zijn om de taken te vervullen. Wij richten ons op de motivatie, de werkattitudes, de omgangsvormen én de communicatieve vaardigheden. Onze coaching op de werkvloer streeft vooral naar een goede communicatie en werkrelatie tussen de werknemer en zijn leidinggevenden.
  • Voor bestaande werknemers tijdens een kantelmoment in hun loopbaan
    Ook voor bestaande werknemers biedt coaching op de werkvloer heel wat potentieel. Mogelijk zijn er problemen in de onderlinge werkrelatie of dringt jobmobiliteit en jobrotatie zich op. Coaching op de werkvloer ondersteunt deze veranderingsprocessen en richt zich op het herstel of het behoud van een goede verstandhouding tussen werkgever en werknemer.