Coachingsmogelijkheden voor anderstaligen op de werkvloer?

8 januari 2019 | Geen categorie | I-Diverso

Als inclusieve onderneming ken je het grote potentieel van anderstaligen op de werkvloer. Toch ben je je zeker ook bewust van de uitdagingen die zich hierdoor stellen. Via gerichte taalcoaching sloop je op vrij korte termijn bestaande taalbarrières op de werkvloer. Dit vraagt evenwel de nodige inspanningen, zowel van de organisatie als de anderstalige. We bekijken de mogelijkheden en meerwaarde van individuele coaching en groepscoaching.

Door bewust ook anderstalige werknemers kansen te geven in jouw organisatie of bedrijf, kies je via inclusief ondernemen de juiste oplossing op onze hedendaagse krappe arbeidsmarkt. Mits de nodige ondersteuning vormen anderstaligen gegarandeerd een meerwaarde voor je bedrijfsvoering. Deze meerwaarde komt evenwel niet zomaar, er zijn extra inspanningen van alle partijen nodig.

In vele gevallen hebben deze mensen al meerdere cursussen achter de rug. Het ontbreekt hen vaak aan gerichte taalkennis voor op de werkvloer én het zelfvertrouwen om Nederlands te spreken. Taalcoaching op de werkvloer focust zich heel gericht op de noodzakelijke praktische taalkennis en helpt mensen de schroom te overwinnen om effectief Nederlands te gebruiken. 

  • Individuele taalcoaching

Bij individuele taalcoaching zoeken we heel gericht met de werkgever en de anderstalige werknemer naar praktische handvatten die de taalbarrières overwinnen. Kunnen we bijvoorbeeld interne communicatie ondersteunen met beeldmateriaal? We nemen we de bestaande geschreven werkinstructies onder de loep. Zijn deze duidelijk? Zijn ze niet te lang? Deze individuele coaching is maatwerk en staat volledig in het teken van correct en veilig werken. Deze vorm van taalcoaching staat garant voor een duidelijk en bijzonder snel rendement.

  • Groepscoaching

Naast individuele coaching biedt groepscoaching vast en zeker een meerwaarde. Veel anderstaligen hebben wel een zekere kennis van het Nederlands, maar durven deze door een gebrek aan zelfvertrouwen niet te gebruiken. Via de conversatietafels brengen we kleine groepjes van anderstaligen samen en laten we hen met elkaar praten over wat hen vertrouwd is: hun werk. Tijdens groepsessies van een uurtje of twee, wisselen de deelnemers praktische tips uit om taalproblemen op de werkvloer te overwinnen. Dit alles verloopt onder begeleiding van een bedrijfsexterne coach.

Deze kleine groepjes kunnen bestaan uit medewerkers van één organisatie of van verschillende bedrijven. Het kan perfect dat mensen verschillende talen spreken. Tijdens de conversatietafels spreken we evenwel uitsluitend Nederlands.

Hun zelfvertrouwen stijgt zienderogen, waardoor ze het Nederlands effectief durven gebruiken, wat dan weer positief is voor het leertraject, de onderlinge samenwerking en de productiviteit. De positieve spiraal is ingezet….

Meer weten over taalcoaching op de werkvloer? Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek.