Europees project biedt bedrijven kansen rond inclusief ondernemen

Doelstelling van het project is het integreren van enkele bouwstenen van inclusief ondernemen (functiecreatie, werkplekleren, jobcoaching) tot één geheel. Door het anders inrichten van een bedrijfsproces worden nieuwe kansen gecreëerd. Eenvoudige taken worden afgesplitst en samengevoegd tot een nieuwe en minder dure functie.  Hierdoor wordt geschoold personeel efficiënter ingezet. Op deze manier creëert u nieuwe kansen voor uw onderneming. Om de implementatie op de werkvloer vlot te laten verlopen ondersteunen we gans dit proces. En voorzien we coaching voor de nieuwe werknemer en zijn omgeving (leidinggevende, team) voorzien. Bovendien bekijken we welke vormen van werkplekleren het meest interessant zijn voor de nieuw in te vullen functie.

In dit kader werkt I-Diverso hierrond samen met Vlaamse, Nederlandse, Finse en Bulgaarse expertisecentra.

Is All Inclusive@work zinvol voor mijn bedrijf?

Behoort u tot de 75% werkgevers die, ondanks een hoog aantal werkzoekenden op de arbeidsmarkt, zijn vacatures moeilijk ingevuld krijgt? Slagen uw medewerkers er door hoge werkdruk of een personeelsgebrek niet in om hun dagelijkse taken helemaal af te werken? Verliezen uw hoger opgeleide medewerkers kostbare tijd aan eenvoudige(re) taken? Wil u hen meer laten focussen op hun kerntaken, zodat u inzet op werknemerstevredenheid? Wil u realistisch inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen door kansen te bieden?

Dan biedt het ESF project All Inclusive @ Work een oplossing.

We integreren inclusief jobdesign en coaching tot één geheel. Onder inclusief jobdesign verstaan we het anders inrichten van bedrijfs- of werkprocessen door het afsplitsen van ‘elementaire’ taken waardoor geschoold personeel efficiënter kan worden ingezet. Deze taken worden samengevoegd tot een nieuwe en minder dure functie, op maat van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

We helpen bij het invullen van deze nieuwe functie en onderzoeken welke vormen van werkplekleren interessant zijn voor u als werkgever. Ook na werving laten we er u niet alleen voor staan. Maar voorzien we coaching op de werkvloer waarbij we zowel nieuwe werknemer als direct leidinggevende en team ondersteunen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden én voordelen voor uw organisatie? Maak dan een afspraak met een van de bedrijfscoaches.

Wij bieden een gans traject gratis aan

Achtergrond van het project.

Onze arbeidsmarkt is onderhevig aan een aantal ingrijpende transities. Zo staan we onder andere voor de uitdaging om creatieve oplossingen te zoeken om “meer mensen langer aan het werk” waar te maken.  Werkgevers hebben nood aan nieuw personeel ten gevolge van een vervangingsnood door de uitstroom van  werknemers of ten gevolge van uitbreidingsnood. Daarnaast is er een groep van potentiele werknemers die omwille van scholingsgraad, leeftijd, persoonlijke geschiedenis, … meer uit de boot vallen.

Om gebruik te kunnen maken van dit arbeidspotentieel is ondersteuning en aanpassingen in de bedrijfsvoering nodig. Deze aanpassingen dragen bij tot de stapsgewijze evolutie naar een inclusieve onderneming waarbij men diversiteit niet als een probleem ziet maar als een rijkdom erkent, en waar iedereen in staat wordt gesteld om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat.

Met dit project zetten we in op enkele bouwstenen van het inclusief ondernemen. Doelstelling is dat we een integraal traject naar werkgevers kunnen aanbieden.

 

 

Wie zijn onze partners in het project?

All Inclusive@Work is een project medegefinancierd door ESF en de Vlaamse gemeenschap

Onze Vlaamse Partners

Onze Europese partners